Clicks123
vi.news

Linh mục chuyển giới trên Kênh Truyền hình Quốc Gia

Trong ngày 23 tháng 07, Cha Richard Geoghegan, Linh mục của giáo xứ Ballyneale, Phó tế của Waterford & Lismore, Ireland, đã biểu diễn trong một show truyền hình của đài Truyền hình Quốc gia Ireland dưới thân phận của một người chuyển giới. Geoghegan nói rằng ông có "tài năng đồng bóng" và ông đang làm theo dụ ngôn mà chúa Jesus đã rao giảng, rằng bạn không nên che giấu tài năng của mình và phải luôn sử dụng nó. Geoghegan có một bộ sưu tập các loại tóc giả và giày cao gót. Giám mục của Geoghegan là Monsignor Alphonsus Cullinanm, một người có quan hệ gần gũi với Opus Dei.

Hình ảnh: Richard Geoghegan, Irish National TV, #newsMuzsjuqgtp