Jazyk
Zobrazení
1,3 tis.
Samson1 5 2

Když jdeš na křesťanskou stránku, tak to ve skutečnosti vypadá tak.

Samson1
Jinak pokud se sejdou dva a nebo tři, fajn, dobré. Ale pokud je ve farnosti zrovna mše, mše má na 100% přednost. Pokud není, sejdou se k modlitbě dva a nebo tři, tak je to na 100% dobré. Kristus slíbil svou přítomnost a když se sejdou ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého Bůh jistě toto společenství omilostní a uskutečňuje se v něm milost spásy. Máš pravdu. I na tu hlubinu se musí. Jedna věc … Více
Samson1
Hento a Ježíš tuto modlitbu pronesl ve večeřadle. Ty eucharistii nazýváš placebem. Nejsi na tom vůči jednotě právě nejvíce vinna??? Činit nejtvrdší pokání??? Jistě, jestli se papež dopouští hříchů, máš povinnost napomenout. To ti neberu. Napomenutí je projev křesťanské lásky a milosrdenství. Ale soud ponech Bohu.
Zedad
Náš Pán Ježíš Kristus nás vybízí k jednotě. Modleme se a prosme, abychom byli jedno, jako On a Otec jsou jedno.