Clicks13
lv.news

Priesteris sludina par patiesībām un viņu IZSLĒDZ NO DRAUDZES

Bīskaps Stīvens Lopess (44 gadi) no Ordinarijas, ASV, bijušajiem anglikāņiem 1. aprīlī paziņoja par tēva Vauga Treko izslēgšanu no draudzes.

TreKo amats Minneapolisas piepilsētā tika slēgts. Notikumu grafiks nesen tika publicēts FriendsOfFatherTreco.org.

Drakoniskais pasākums sākās jau 2018. gada 25. novembra homīlijā.

Šajā homilijā Treko kritizēja Vatikāna otrās padomes un pēdējo pāvestu „garu”. Viņš teica, ka Pāvils VI vairāk paļāvās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas mieru, nevis katoļu baznīcu.

Turklāt Treko novēroja, ka nesenie pāvesti pakļaujas citām reliģijām. Viņš minēja arī priesteru dekadenci, paklausību reliģiskiem rīkojumiem un profesiju skaita kritumu.

12. decembrī Treko uzaicināja bīskaps Lopess un viņa virsnieks. Treko apstiprināja, ka neapšauba Vatikāna otrās padomes un visu neseno pāvestu, tostarp Franciska, leģitimitāti.

Viņš arī apliecināja savu uzticību katoļu ticībai vairākos rakstiskajos paziņojumos, kas tika sniegti viņa bīskapiem.

Tomēr Treko tika apsūdzēts par „kārdināšanu”, nesakot, kā un kur tas būtu noticis.

Janvārī viņš tika apturēts no priesterības pildīšanas. Ekskomunikācija sekoja bez kanoniskas pārbaudes.

Attēls: Vaughn Treco, #newsUtrdiwcixm