Wika
26

Vatican Tinanggihan ang Protestanteng Komunyon sa Alemanya

Ang Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya ay nagpadala ng liham na tinatanggihang muli ang hindi pa kailan mang naiilathalang dokumento ng mga obispong Aleman na pinapayagan ang …
Magsulat ng komento
Binanggit ni fil.news ang post na ito sa Francis Pinayagan ang Alemang Intercommunion Gamit ang Kanyang Pirma.