Clicks21
lv.news

Sinkretistiskais paziņojums: pirmā mise Parīzes katedrālē

Pirmā mise pēc postošā aprīļa ugunsgrēka tika atzīmēta Parīzes Dievmātes katedrālē 15. jūnijā, kā ziņo Parīzes arhibīskaps Mihaels Opetits.

15. jūnijs ir Parīzes Dievmātes katedrāles svētki.

Arhibīskaps un citi, kas piedalījās, valkāja celtniecības ķiveres. Tikai Opetits to novilka iesvētīšanas laikā (tālāk redzams video).

Saskaņā ar arhibīskapa paziņojumu, mise tika svinēta, lai teiktu, ka "Parīzes Dievmātes katedrāle ir galvenokārt ... baznīca, ticības vieta, kur notiek lūgšana, tikšanās, tā ir brīvības vieta, vieta, kas atvērta visiem, ticīgajiem vai neticīgajiem, katoļiem, kristiešiem, musulmaņiem, ebrejiem, ateistiem... "

Divus mēnešus pēc ugunsgrēka tikai 9% (80 miljoni) no katedrāles rekonstrukcijai paredzētajiem solījumiem ir faktiski samaksāti.

#newsBgodnxszjw