Clicks717

Matka Zbawienia: Musicie się modlić, wszyscy, aby pokrzyżować plany złych ludzi, których pragnieniem jest zmniejszenie populacji świata dla własnych korzyści

Mother of Salvation: You must pray, all of you, to hinder the plans of evil men whose desire is to reduce the world’s population, for their own gain

czwartek, 18 września 2014 roku, godz. 15.30

Matka Zbawienia: Moje drogie dziecko, musisz poprosić wszystkich, aby błagali o Boże Miłosierdzie w tych wszystkich sprawach, które dotyczą zagłady ludzkości. Nawiązuję tu do niegodziwych planów dotyczących wojen, planów wprowadzenia powszechnej szczepionki – o której byliście ostrzegani w Orędziu z 26 listopada 2010 roku – ludobójstwa i morderstw chrześcijan, a także innych ludzi różnych religii, z rąk nikczemnych ludzi.

Kiedy dusza jest opanowana przez szatana, jest zdolna do najbardziej intensywnej nienawiści względem dzieci Bożych. Gdy grupy ludzi pracują razem, w pełnym podporządkowaniu się złemu duchowi, ich niegodziwość przejawia się w każdym czynie – by powodować śmierć i zniszczenie tych, nad którymi mają władzę.

Musicie się modlić, wszyscy, aby pokrzyżować plany złych ludzi, których pragnieniem jest zmniejszenie populacji świata dla własnych korzyści. Ci, których to zło nie dotknęło, przekonają się, że znaleźli się pod kontrolą pewnej niewidocznej grupy. Wzywam wszystkich i każdego z osobna, abyście się modlili do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby pomógł złagodzić te tragedie i niegodziwości. Niektóre z tych okropności mogą zostać złagodzone, ale nie wszystkie.

Wasze modlitwy osłabią jednak wpływ tych strasznych działań, które są przeprowadzane przez wyznawców złego ducha. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby pomóc ograniczyć zabijanie niewinnych.

Modlitwa Krucjaty 166
O ograniczenie mordowania niewinnych

Najdroższa Matko Zbawienia, prosimy, przedstaw to nasze błaganie o ograniczenie mordowania niewinnych Swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Prosimy, aby w Swoim Miłosierdziu usunął groźbę każdej postaci ludobójstwa, prześladowań i terroru wobec dzieci Bożych.

Prosimy, błagamy Cię, droga Matko Zbawienia, abyś usłyszała nasze wołania o miłość, jedność i pokój na tym smutnym świecie.

Prosimy, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi. Amen.


Dzieci, kiedy te przekazane proroctwa będą się spełniać, będzie ważne, abyście się modlili o Miłosierdzie Mojego Syna, aby wszystkie cierpienia mogły zostać złagodzone i aby niegodziwe czyny, popełniane przeciwko ludzkości, mogły być rozproszone.
Idźcie w pokoju i miłości, aby służyć Panu.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/mother-of-salva…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-09-18-15-3…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
Polak-PL likes this.