Język
Wyświetlenia
801
ŚW.FILOMENA 2 1

JEZUS: Moi wyznawcy muszą okazać odwagę, by przygotować innych na Ostrzeżenie

JESUS: My followers must show courage to prepare others for The Warning

wtorek, 14 czerwca 2011 roku, godz. 19.00

Moja umiłowana córko, wiele pracy musi zostać wykonane przez Moich wyznawców, aby powiedzieć ludziom, czego muszą się spodziewać podczas Ostrzeżenia. Podajcie im szczegóły z wyprzedzeniem, tak aby wiedzieli, gdy ujrzą, jak rozbłyśnie czerwone niebo – odbicie Mojego wielkiego Miłosierdzia, że nie ma się czego bać. Zamiast tego muszą się radować, bo dla wielu Moich dzieci na całym świecie będzie to w końcu dowód, którego szukali przez całe swoje życie.

Wielka radość wśród Moch dzieci, jest tym, czego pragnę – a nie łzy smutku. Kiedy ujrzycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie żarliwość Mojej Miłości dla was wszystkich.
Wielu wyleje łzy wielkiej radości, bo będą wiedzieć, że przyszedłem napełnić ich dusze Łaską Odkupienia. Inni, którzy Mnie nie znają, będą przerażeni, bo wtedy prawdziwa świadomość ciężkości ich grzechów stanie się oczywista.

Moi wyznawcy wszędzie, wzywam was, byście okazali wielką odwagę, mówiąc Moim dzieciom, że nie mogą się bać, gdy będą świadkami tego Boskiego, spektakularnego przejawu Mojego wielkiego Miłosierdzia dla ludzkości. Przyprowadźcie ich z powrotem do Mojej owczarni, przygotowując ich. Jeśli nie będą słuchać, módlcie się za nich.

Wasz wieczny Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/my-followers-mu…
za: jezusdoludzkosci.pl/2011-06-14-19-0…

______________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Ostrzeżenie - akt wielkiego Bożego Miłosierdzia

JEZUS O PRZYGOTOWANIU DOMÓW NA OSTRZEŻENIE: Przygotujcie w waszych domach poświęcone świece oraz zaopatrzcie się w wodę i żywność na okres kilku tygodni.

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Nadszedł dla was czas, abyście wyszli i mówili o Moich Orędziach

JEZUS CHRYSTUS: Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios

BÓG OJCIEC: Trzęsienia ziemi będą odczuwane jako część małej kary przed Ostrzeżeniem

JEZUS: Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz (B XVI) opuści Rzym

JEZUS: Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największe odstępstwo wszechczasów

JEZUS: Wojna światowa nie będzie miała takiego samego skutku, jeśli po Ostrzeżeniu większość ludzi okaże skruchę

Trzęsienie ziemi w Europie i wojna światowa

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Módlcie się za dusze stojące w obliczu potępienia, które nie przeżyją Ostrzeżenia.