Clicks487
Varovanie
3

HŘÍCH JE HŘÍCH, MUSÍTE SE K NĚMU DOZNAT A NAHRADIT ŠKODU

Poselství Matky Spásy ze dne 26. srpna 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Já jsem nebeská brána, proto vás stále volám, abyste si zachránily duši a staly se posly Lásky Boha Otce.

Lidé mého Syna jsou lidé, kteří jdou ve vykonávání Boží vůle a sdílí se svými bratry tuto milosrdnou Lásku, která vychází z Nejsvětějšího Srdce mého Syna.

Se smutkem se dívám, jak některé mé děti, které jsou věrné mému Synu, se odvracejí, oddělují, stávají se chladnými, zmatenými, infikované spory, závistí a modernistickými výklady, odporující mému Synu, aby se nástrahy zla šířily po celé zemi a vyvolávaly rozdělení. Protože v rozdělení, Zlý obklíčí duše a odděluje je od stáda mého Syna.

Tato generace se nachází v každém ohledu života ponořená do velkého zmatku, ale především je sevřená těžkou a zvedající se vlnou duchovních omylů, která vás odvleče pryč a vzdálí vás od pravého učení.

Potřebujete si zachovat svou víru ve sliby spásy!
, které nejsou prchavé, nebo iluzí, ale jsou skvělou skutečností, se kterou se setká Boží lid.

Trpím kvůli mladým, kteří hledají jakoukoli záminku, aby utekli ze strany mého Syna, uchváceni jemnostmi ďábla, jimiž jim brání v plnění Přikázání a přijímání svátostí, nabádá je popírat zdravé učení a nerozlišovat mezi dobrem a zlem.

Ti, kdo přistupují k mému Synu s opravdovou touhou po spáse, nepotřebují vysvětlování nebo ospravedlňování, neboť ti, kdo se odvracejí od mého Syna, těm nestačí žádný čin, nebo dílo, a ani slovo jim není dost přesvědčivé.

Trpím kvůli těm, kdo se nazývají křesťané a přijímají mého Syna v nejsvětější eucharistii, a s potěšením vyvolávají rozdělení v dílech Božího lidu.
Tyto mé děti budou tolik trpět během Varování!
V tomto čase Zlý napadá myšlení, citlivost a mysl člověka. Zbraní Satana je rozdělení, aby byl úspěšný ve vítězství [Mt 12, 25], což je důvod, proč jste neustále voláni k JEDNOTĚ A LÁSCE.
Měli byste si vzpomenout, že člověk má duševní tělo, a proto musíte tvrdě pracovat, abyste pochopili, že musíte vydechovat dobro a nesnižovat se světským potěšením: to vás vzdaluje od pravého života v mém Synu.

Musíte být posly Boží Pravdy: Život po smrti existuje. Hřích je hřích, a musíte se k němu doznat a nahradit škodu, kterou jste způsobili.
Žijete v obtížných časech a budete žít v ještě těžší době, v níž, i když budete mít peníze, nebudete moci si koupit jídlo. Vzpomenete si na dobu, kdy jste byli zvyklí jídlo vyhazovat, a v této chvíli je budete chtít.

Církev mého Syna vstoupí do temnoty kvůli špatnému jednání, a tehdy se proroctví vyplní, jedno po druhém, aniž vám dají čas k vydechnutí – proto před tím:
Modlete se svatý růženec v Duchu a Pravdě!
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V rodinách, společenstvích, pokud vám bude možné to udělat, musíte připravit útulky, které budou nazývány Útočiště svatých srdcí. Na těchto místech zajistím potravu a vše potřebné těm, kdo do nich vejdou. Nebuďte sobečtí, ochraňujte své bratry s láskou Božího Slova v Písmu svatém, mějte Přikázání Božího Zákona před sebou, a tak budete snášet splnění Zjevení s větší silou, budete-li sjednoceni ve víře.

Zkáza, panující v přírodě a mezi lidmi, bude vzrůstat. Vy jste toho příčinou i svědky, vy, kdo nežijete v harmonii Nebeského Otce.
Větry vanou s větší silou. Už nyní se příroda změnila. Už se nedívá se shovívavostí na člověka, který žije, pracuje a jedná nevhodně, pošlapává sebe a svého bratra, jehož musí milovat.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portoriko: sjednoťte se v pokorném volání, aby v tomto křiku to bylo Boží milosrdenství, které živly uklidní.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, chaos je urputný, život je v nebezpečí, lidé jsou rozrušení.

Modlete se, mé děti, modlete se za Bolivii, bude více trpět přírodou.
Mé děti, zapomínáte na duchovní život, na vzestup a na Boží Lásku, která ve vás musí žít. Vy nemilujete doopravdy mého Syna tak, jak si myslíte, jinak by Láska k mému Synu překonala všechny nečekané životní události, a vy byste byli stálí vůči mému Synu, pro dobro vašich bratrů.
Žehnám vás mou láskou, žehnám vám.
Matka Maria
V rodinách, společenstvách, pokiaľ vám bude možné to urobiť, musíte pripraviť útulky, ktoré budu nazývané: "Útočiško Svätých Sŕdc". Na týchto miestach zaistím potravu a všetko potrebné tým, ktorý do nich vojdu. Nebuďte sebeckí, ochraňujte svojich bratov s láskou Božieho Slova v Písme Svätom, majte Prikázania Božieho Zákona pred sebou, a tak budete znášať splnenie Zjavení s väčšou silou, ak …More
V rodinách, společenstvách, pokiaľ vám bude možné to urobiť, musíte pripraviť útulky, ktoré budu nazývané: "Útočiško Svätých Sŕdc". Na týchto miestach zaistím potravu a všetko potrebné tým, ktorý do nich vojdu. Nebuďte sebeckí, ochraňujte svojich bratov s láskou Božieho Slova v Písme Svätom, majte Prikázania Božieho Zákona pred sebou, a tak budete znášať splnenie Zjavení s väčšou silou, ak budete zjednotení vo viere.


Matka posledných čias znova nám pripomína a ukazuje cestu Božieho Slova, ktoré v Skutkoch apoštolov nás vyzýva k spoločenstvu-cirkevnej jednote, kde majú kresťania spoločné potreby, aby tak mohli dávať tým, čo to potrebujú.

Don Gobimu tiež Panna Mária hovorila o vytvarani komunít,
kde by sa kresťania delili aj o materialne dobrá.

Panna Mária častokrat na rôznych miestach sveta zdôrazňuje potrebu vytvarania spoločenstiev, či už o malé Večeradlá modlitby alebo jednoducho spoločenstva veriacich ktorí zdieľajú navzájom vieru, Slovo Božie,...
Modlite sa, mé deti, modlite sa za Portoriko: zjednoťte sa v pokornom volaniu, aby v tomto kriku to bolo Božie milosrdenstvo, ktoré živli ukľudní.

Modlite sa, moje deti, modlite sa za Argentinu, chaos je urputný, život je v nebezpečí, ľudia su rozrušení.

Modlite sa, moje deti, modlite sa za Boliviu, bude viac trpieť prírodou.
One more comment from Peter(skala)
Trpím kvôli tým, ktorí sa nazývajú kresťania a prijímajú môjho Syna v najsvätejšej Eucharistii, a s potešením vyvolávajú rozdelenie v dielach Božieho ľudu.
Tieto moje deti budu toľko trpieť počas Varovania!


Tu ma zaujalo ako Matka posledných čias istým spôsobom pripomína biblické Slová apoštola Pavla, ktorí písal, že "kto je a pije, ten si je a pije odsúdenie". Myslel tým "Telo a …More
Trpím kvôli tým, ktorí sa nazývajú kresťania a prijímajú môjho Syna v najsvätejšej Eucharistii, a s potešením vyvolávajú rozdelenie v dielach Božieho ľudu.
Tieto moje deti budu toľko trpieť počas Varovania!


Tu ma zaujalo ako Matka posledných čias istým spôsobom pripomína biblické Slová apoštola Pavla, ktorí písal, že "kto je a pije, ten si je a pije odsúdenie". Myslel tým "Telo a Krv" (EUCHARISTIU) a to bez toho, aby rozlišovali, posudzovali svoje svedomie, či je čisté, čiže vyspovedaní z ťažkých hriechov.

Kto by teda pil a jedol nehodne

Nehodne-s nevyznaným hriechom a o tom hovorí Matka a Kralovna posledných čias, že "s potešením vyvolávajú rozdelenie v dielach Božieho ľudu". Diela Božieho ľudu alebo ináč povedané diela v Cirkvi su rôzne ale podstatné majú jedno, že vytvaraju spoločenstvo veriacich, ktoré je v Cirkvi uznané a preto sú Božie.

V Cirkvi boli uznané spoločenstva ako napr. Charizmatická obnova, SPPX, Inštitut Panny Márie (Spoluvykupitelky) atd...
a predsa je vidieť, ako niektorí kresťania zámerne vytváraju rozdelenie, ked chcu, aby niektoré z týchto spoločenstiev zanikli.

Priaznivci jedneho spoločenstva odsudzuju druhé spoločesntvo a naopak.

Namiesto toho, aby "vychytali muchy" alebo "vyčistili škvrny" v tých spoločenstvach a hlavne sa zamerali na to, čo ich spája, aby "všetci jedno boli", tak vo falošnej predstave, že len jedno spoločenstvo je to pravé - sa navzájom odsudzuju a ešte horšie, ak toto rozdelenie konaju s "s potešením" (so škodoradosťou)

Preto Panna Mária nás vyzýva, aby sme to nerobili a už vôbec nie, aby sme v takom stave pristupili k sv.prijímaniu, lebo nie len teraz v sučasnosti si pijeme a jeme odsudenie, ale aj v čase Velkého Varovania. Zrejme takí ludia nebudu pripravení na ten okamih "malého Súdu" a zomru vo svojich nevyznaných hriechoch.