Clicks25
vi.news

Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm - Những lời sáo rỗng từ Giáo hoàng Francis

"Chúa luôn tha thứ cho chúng ta, Ngài không bao giờ mệt mỏi," Giáo hoàng Francis đã viết cho các tù nhân trên đảo Gorgona, Ý, trong một lá thư được truyền đạt bởi Hồng y Ernest Simoni, gốc ở Albania, người đã cử hành thánh lễ trong nhà tù của họ.

"Tất cả chúng ta đều xin tha thứ cho những lỗi lầm của mình và chúng ta thực hiện một con đường tái hòa nhập, để không mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa," Francis nói thêm về sự gần gũi "đức mẹ của Giáo hội" với các tù nhân gọi các nhà tù là nơi của sự "đau đớn và cứu chuộc."

Nhưng đây là những từ sáo rỗng khi đối mặt với cách tiếp cận không thương xót của Giáo hội được áp dụng đối với những người cùng hợp tác, "chẳng may" phạm tội lạm dụng.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsHfococmbvn