Clicks1.6K

Biskup Schneider: Musimy pomóc papieżowi

"Kościół jest większy od papieża", a papież ma takie same obowiązki jak każdy zwykły katolik: wyrzec się szatana i wyznawać wiarę katolicką - powiedział biskup Athanasius Schneider na Forum Życia w Rzymie w 2018 roku. Świeccy muszą pomagać papieżowi, a nie atakować, jeśli nie zrobi tego w jasny sposób.

"Jako członkowie walczącego Kościoła, chcemy bronić nauk moralnych i teologicznych Kościoła przed wszystkimi, którzy je atakują" - zaczęto zadawać biskupowi pytanie, które on czytał, a następnie odpowiadał. "Jednak takie ataki [wydają się] teraz pochodzą z samej góry. Jak kiedyś powiedział mi biskup: 'Jakże pozostać wiernym Piotrowi, gdy Piotr nie jest wierny Chrystusowi?'". "A więc, w jaki sposób poradzimy sobie jako członkowie walczącego Kościoła i wobec obecnej sytuacji w Rzymie?"

"Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że zawsze musimy zachować nadprzyrodzoną perspektywę" - odpowiedział Schneider, pomocniczy biskup Astany w Kazachstanie i jeden z czołowych obrońców katolickiej ortodoksji na świecie. "Kościół jest nadprzyrodzony. To nie jest instytucja ludzka. Po drugie, musimy [być świadomi], że jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy mistycznym ciałem, jednym ciałem".

"Nawet papież jest członkiem Kościoła. On nie jest założycielem Kościoła. On jest jedynie zastępcą, reprezentantem, a prawdziwą głową Kościoła jest Chrystus "- wyjaśnił. Papież jest "widzialnym znakiem" jako głowa Kościoła, ale jest także jednym z jego członków.

"Kościół jest większy niż papież. Papież nie jest ponad Kościołem; papież jest wewnątrz Kościoła "- powiedział bp Schneider. "Papież ma takie same obowiązki jak zwykły katolik ... złożył te same ślubowania chrzcielne, kiedy przyjął chrzest, by wyrzec się szatana, wyznawać wiarę katolicką. Musi więc wypełnić [te obowiązki]".

"Kiedy wydaje się, że w niektórych historycznych momentach, nie tylko w naszych czasach, że następca Piotra nie wypełniał swego zadania w sposób jasny czy nawet zawodził , to "cały Kościół przychodził mu z pomocą" - powiedział Schneider.

Zamiast "postawy antagonizmu" wobec papieża, wierni powinni mu pomóc, a poprzez "pełne czci petycje" zachęcić go do wypełnienia obowiązku umocnienia w prawdzie wiary katolickiej. "Wierni powinni także ofiarować modlitwy i ofiary" - powiedział.

"Nie powinniśmy mieć postawy antagonizmu wobec papieża, nawet jeśli nie wypełnia on poprawnie lub w doskonały sposób swojego głównego obowiązku, jakim jest umocnienie wiary wiernych i biskupów" - powiedział bp Schneider.

"To jest jego główny obowiązek. Musimy więc przyjść, aby pomóc mu wyrazić [wiarę], za pomocą pełnej szacunku petycji, ponieważ jesteśmy rodziną".

Według niego rodziny nie są dyktaturami, gdzie ludzie zmuszani są do milczenia, aby nie zostać ukaranymi przez "szefa".

"Nie jesteśmy w dyktaturze Kościoła" - powiedział. "Jesteśmy rodziną. Jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa". Zatem "z pełnym czci szacunkiem" katolicy powinni prosić:" Ojcze Święty, umocnij nas".

Tłum. z oryginału

Tytuł został zmieony (oryginalny: "Oto jak pozostajemy wierni Piotrowi, gdy Piotr zdaje się zdradzać Chrystusa")

Źródło: www.lifesitenews.com/news/bishop-schneide…
Elkam and one more user like this.
Elkam likes this.
justuss likes this.