Ngôn ngữ
Lượt xem
515
vi.news

Francis mắc phải một "lỗi lầm"

Các giám mục Buenos Aires đã đưa ra các hướng dẫn cho Amoris Laetitia. Chúng mâu thuẫn với giáo huấn của các vị giáo hoàng trước đó, cha Gerald Murray, luật sư chính thống và linh mục New York nói.

Nói với EWTN (ngày 11 tháng Giêng), Murray gọi việc chấp thuận của Francis cho các nguyên tắc này là "một lỗi lầm".

Murray yêu cầu Francis "rút lại" Amoris Laetitia vì nó đang gây ra những vấn đề rất lớn trong Giáo Hội.

Hình ảnh: Gerald Murray, #newsJmhzvftkbh