Clicks9.4K
Radek33
48

Dramatyczny apel-list-o.Jerzego Gardy-misjonarza do prezydenta Warszawy!


O. Jerzy Garda, misjonarz: List otwarty do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Czy Pan chce, aby Polska, zaczynając od Warszawy, była obozem koncentracyjnym dla seksualnych czyli – cielesnych, duchowych, moralnych i psychicznych zbrodniczych eksperymentów na polskich dzieciach, młodzieży i rodzinach przez ideologów gender i agresorów lgbt+ tak jak Auschwitz był miejscem zbrodniczych pseudo-medycznych eksperymentów na osobach więźniów przez niemieckich oprawców???

(…) Promując, narzucając administracyjnymi decyzjami publicznie zło, wykluczył się Pan ze wspólnoty lokalnego Kościoła i zamknął sobie Pan drogę do sakramentów świętych, sakramentu pokuty i Eucharystii stając się publicznym grzesznikiem. Aby wrócić z powrotem na łono Kościoła, trzeba najpierw publicznie zło naprawić, odciąć się od dotychczasowego, grzesznego i krzywdzącego innych postępowania, nie tylko słowem lecz konkretnymi decyzjami. W tym przypadku trzeba odwołać Deklarację LGBT+, przestać promować tzw. „Marsze równości” oraz gorszyć maluczkich. Dopiero wtedy wyznać grzechy w sakramencie pokuty, uzyskać rozgrzeszenie czyli pojednanie z Bogiem i wspólnotą wierzących a następnie można myśleć o Eucharystii. Tutaj bowiem nie funkcjonują już żadne ludzkie układy, znajomości i zależności

List ojca Jerzego:

Szanowny Panie Prezydencie!


18 lutego 2019 r. podpisał Pan Deklarację LGBT+, dokument od A do Z przygotowany przez lobby mniejszości seksualnych i realizujący postulaty tej grupy. Konsekwencją zrealizowania tych postulatów jest w pierwszym rzędzie wprowadzenie we wszystkich warszawskich szkołach agresywnej edukacji seksualnej typu C, opartej o standardy WHO, które po raz pierwszy były oficjalnie w Polsce prezentowane 22.04.2013 roku na konferencji z udziałem ministra edukacji i ministra zdrowia.

Wiek 0-4 lat: Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja. Świadomość, że związki są różnorodne; różne koncepcje rodziny.

Wiek 4-6 lat: Związki osób tej samej płci. Szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością. Zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja / autostymulacja).

Wiek 6-9 lat: Zmiany dotyczące ciała, miesiączkowanie, ejakulacja. Wybory dotyczące rodzicielstwa i ciąży. Mity dotyczące prokreacji. Rożne metody antykoncepcji. Akceptacja różnorodności.

Wiek 9-12 lat: Skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych. Przyjemność, masturbacja, orgazm. Różnice między tożsamością płciową i płcią biologiczną; miłość wobec osób tej samej płci. Akceptacja różnych opinii, poglądów i zachowań w odniesieniu do seksualności.

Wiek 12-15 lat: Podejmowanie świadomego wyboru co do metody antykoncepcji i jej skuteczne stosowanie. Tożsamość płciowa i orientacja seksualna, w tym „coming out” / homoseksualizm. Ciąża (także w związku między osobami tej samej płci). Umiejętność negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego seksu.

Wiek 15 lat: Krytyczne podejście do norm kulturowych / religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.. Akceptacja różnych orientacji seksualnych i tożsamości. Zmiana możliwych negatywnych odczuć, odrazy i nienawiści wobec homoseksualizmu na akceptację różnic seksualnych. Dokonanie „coming out”u (czyli ujawniania wobec innych uczuć homoseksualnych lub biseksualnych). Struktura rodziny i zmiany, małżeństwa z przymusu, homoseksualizm / biseksualizm / aseksualność, samotne rodzicielstwo

18.03.2019 roku przed Warszawskim Ratuszem odbył się Warszawski Protest Rodziców. Wzięli w nim udział przedstawiciele rozmaitych organizacji społecznych, politycznych ale przede wszystkim ponad tysiąc warszawiaków oburzonych działaniami Pana jako Prezydenta Warszawy. Uczestniczyłem w tym proteście jako osoba duchowna – misjonarz wraz z grupą warszawiaków, pań i panów, którzy mają w szkołach dzieci i wnuki. Nic pozytywnego – czyli odwołanie podpisanej przez pana Deklaracji LGBT+ nie nastąpiło. Na domiar złego, dwanaście tygodni później, 8.06.2019 roku na ulice Stolicy wyszedł tzw. marsz równości czyli „ohyda spustoszenia” w czasie którego doszło do znieważania naszego Boga i Matki Najświętszej. Miały tam miejsce liczne bluźnierstwa, świętokradztwa, profanacje, wyszydzanie wiary, parodiowanie i kpiny z naszych najświętszych świętości z Eucharystią włącznie przez uczestników tego marszu. Słowa oceniające to wydarzenie, które padły z Pańskich ust, były nie mniej bulwersujące niż same wydarzenia w czasie marszu! Powiedział Pan: „Było radośnie i kolorowo, dziękuję za mnóstwo pozytywnej energii”

Te dwa wydarzenia – podpisanie Deklaracji LGBT+ i ocena tzw. marszu równości sugeruje następujące wnioski:
1. osoba, która podpisuje Deklarację LGBT+ i wyraża opinię o „marszu” nie przeczytała co podpisuje i nie widziała wydarzenia, które ocenia. W przypadku Prezydenta Stolicy, z którym to urzędem wiąże się autorytet i zaufanie społeczne, jeżeli podpisuje i ocenia bez rozeznania, czyni to nieodpowiedzialnie.
2. jeżeli czyni to – podpisuje Deklarację LGBT+ i wyraża opinię z pełną wiedzą i świadomością, jest dywersantem wobec społeczeństwa i Ojczyzny.

Prokuraturze i innym prawnikom pozostawiam ocenę i ściganie przestępstw zgodnie z obowiązującym prawem w tej materii w naszej Ojczyźnie. Ponieważ deklaruje się Pan, Panie Prezydencie jako osoba wierząca w Pana Boga w Kościele Rzymsko-Katolickim, a działania Pana są przeciwne Dekalogowi i nauce Kościoła, prowadzi to do zamieszania w umysłach nie tylko u katolików. Popieranie, promowanie związków homo czy biseksualnych jest wielką krzywdą wyrządzaną tym biednym, nieszczęśliwym ludziom zamiast zaoferować im terapię, która daje ogromne szanse odzyskania psychofizycznej pełnosprawności i tożsamości.

Związki homo-czy biseksualne są z natury swojej związkami patologicznymi, destrukcyjnymi dla osób będących w takich związkach. Związki te są jałowymi, z których nigdy nie pocznie się i nie narodzi nowe życie. Na dodatek – zaspakajanie w takich związkach pożądań ciała i napięć będących efektem psychofizycznej budowy człowieka jest wyniszczające dla duszy, psychiki i samego ciała. Dla pewności – proszę zapytać chirurgów, z jakimi dolegliwościami – jakich części ciała – zgłaszają się homoseksualiści prowadzący aktywne życie seksualne w związkach. Popieranie i promowanie publicznie zła wiąże się jeszcze z problemem dla Pana sumienia. Ucząc się katechizmu, jeszcze przed Pierwszą Komunią świętą, dowiedział się Pan, że są tzw. grzechy cudze, np. namawiać do grzechu, grzech pochwalać czy milczeć, gdy ktoś grzeszy itp. Broniąc dewiacji, związków przeciwnych naturze i podpisując Deklarację LGBT+ narzucającą deprawację seksualną dzieci już od 4-tego roku życia i młodzieży, popełnia Pan właśnie takie grzechy.

Święty Paweł mówi o związkach homoseksualnych w Pierwszym Liście do Koryntian:
„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9-10) Jakie więc miejsce w wieczności – jeżeli Pan jeszcze w nią wierzy – szykuje sobie Pan swoimi decyzjami i opiniami, promując deprawację także najmłodszych, sodomię i do nich zachęcając i je narzucając, zamiast niewinnych biednych ludzi bronić przed złem?

Nie można na jednym poziomie w „imię wolności i równości” stawiać:
– budowania i burzenia tego, co już zbudowano;
– konstrukcji i dekonstrukcji;
– tworzenia i niszczenia;
– życia i śmierci;
– dobra i zła;
– uzdrawiania i zabijanie (także duchowego).

Od osoby, która usiłuje kierować stolicą katolickiego Państwa, mieszkańcy mają prawo oczekiwać, aby w swoich decyzjach kierował się Pan używaniem rozumu a nie zasadą „owczego pędu”. Promując, narzucając administracyjnymi decyzjami publicznie zło, wykluczył się Pan ze wspólnoty lokalnego Kościoła i zamknął sobie Pan drogę do sakramentów świętych, sakramentu pokuty i Eucharystii stając się publicznym grzesznikiem. Aby wrócić z powrotem na łono Kościoła, trzeba najpierw publicznie zło naprawić, odciąć się od dotychczasowego, grzesznego i krzywdzącego innych postępowania, nie tylko słowem lecz konkretnymi decyzjami. W tym przypadku trzeba odwołać Deklarację LGBT+, przestać promować tzw. „Marsze równości” oraz gorszyć maluczkich. Dopiero wtedy wyznać grzechy w sakramencie pokuty, uzyskać rozgrzeszenie czyli pojednanie z Bogiem i wspólnotą wierzących a następnie można myśleć o Eucharystii. Tutaj bowiem nie funkcjonują już żadne ludzkie układy, znajomości i zależności.

Jako teolog zadaję Panu pytanie: jak Pan godzi elementy cywilizacji śmierci, zawarte w ideologii gender – LGBT, które Pan narzuca, których ojcem jest szatan z wiarą w Boga, Który jest Ojcem Życia. Czy nie mamy tutaj do czynienia z przypadkiem rozdwojenia jaźni, czyli z tzw. schizofrenią duchową?

Ileż na tym świecie jest bezsensownych tragicznych śmierci osób, które „owczym pędem” dały się wciągnąć LGBT- owym grupom nie używając swojego rozumu, którym ich Pan Bóg wyposażył a na dodatek nie spotkali oni kapłana, który by ich przestrzegł przed konsekwencjami – na tym świecie i na wieczność. Pan ma to szczęście, że Pana i Panu podobnych kapłani ostrzegają jeszcze za życia, zanim staniecie na Sądzie Ostatecznym. Stolica Polski – Warszawa, ma wiele ludzkich i materialnych potrzeb. Mimo widocznej poprawy egzystencji za rządów PIS-u są ciągle pilne potrzeby: tysiące bezdomnych wyrzucanych na bruk za prezydentury p. Hanny Gronkiewicz-Waltz, którzy czekają na życzliwe spojrzenie i działanie nowego Prezydenta Warszawy. Dzieci i młodzież w warszawskich szkołach mają od lat zaaprobowaną przez MEN edukację seksualną typu Ajako przygotowanie do życia w rodzinie (a może Pan o tym nie wie?) Dzieci nie potrzebują i rodzice nie godzą się na agresywną deprawację seksualną typu C, narzucaną przez ideologię gender i lobby LGBT+.

Od ponad 30-tu lat w związku z pracą misyjną w Afryce, mam możność obserwowania, jakie spustoszenie duchowe wśród dzieci i młodzieży czyni ideologia gender przez lobby LGBT, niszcząc godność i tożsamość człowieka juz od wieku przedszkolnego. Nie daj Chryste Panie i Matko Najświętsza, aby to miało przyjść na Polskę, której Maryjo jesteś Królową!!!

I dlatego od dwóch tygodni jako pikieta modlitewna spod Sejmu RP, wspierająca naszą Ekipę Rządzącą, posłów i senatorów – przenieśliśmy się spod Sejmu przed Warszawski Ratusz. Nasza pikieta nadal jest pikietą modlitewną, ale też przekształciła się w edukacyjno-uliczną, aby warszawiakom uświadomić na czym polega zło ideologii gender jako ideologii niosącej ze sobą śmierć i zniszczenie, podobnie jak w poprzednim stuleciu marksizm, nazizm i komunizm.

Niewtajemniczonemu obywatelowi nic nie mówi angielskie słowo „gender” ani skrót LGBT+. Dopiero wypisany na transparencie program tej diabelskiej, nieludzkiej ideologii otwiera oczy na rzeczywistość i prawdę o niej. Warszawiacy i goście będący w Stolicy
z wdzięcznością odnoszą się do naszej inicjatywy edukacji ulicznej. Wielu z nich pod wpływem pikiety sięga do fachowej literatury (proszę nie mylić z literaturą propagandową LGBT, jak to bywało za czasów komuny). Po wakacyjnej przerwie powracamy przed Ratusz, aby Pana, Panie Prezydencie wspierać modlitwą w przyszłych dobrych decyzjach, tzn. zgodnych z chrześcijańską kulturą, na której powstały i nadal trwają fundamenty Narodu i Państwa Polskiego.

W tym miejscu muszę jeszcze raz powrócić do programu tzw. edukacji seksualnej typu C, czyli agresywnego terroru LGBT wobec niewinnych dzieci, niszczącego ich godność, osobowość i tożsamość już małego człowieka, który przed tą agresją sam nie jest w stanie się obronić, nawet z pomocą swoich rodziców. Ciągle jeszcze wierzę, że Deklarację LGBT+ podpisał Pan w nieświadomości i jeżeli tak się stało, to naszym żądaniem – i dziesiątków tysięcy warszawiaków – jest jej jak najszybsze odwołanie ze skutkiem natychmiastowym.

Na koniec mojego listu chcę zadać Panu, Panie Prezydencie Warszawy – mojej stolicy, następujące pytanie:

Czy Pan chce, aby Polska, zaczynając od Warszawy, była obozem koncentracyjnym dla seksualnych czyli – cielesnych, duchowych, moralnych i psychicznych zbrodniczych eksperymentów na polskich dzieciach, młodzieży i rodzinach przez ideologów gender i agresorów lgbt+ tak jak Auschwitz był miejscem zbrodniczych pseudo-medycznych eksperymentów na osobach więźniów przez niemieckich oprawców???

I jeszcze muszę napisać, co w powyższej sprawie ma do powiedzenia nasz Zbawiciel Jezus Chrystus: „Kto by zaś zgorszył jedno z tych maleńkich, które we Mnie wierzą, lepiej by mu było, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i pogrążono w głębinie morskiej. Biada światu za zgorszenia. Muszą bowiem przyjść zgorszenia, wszelako biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie” Mt 18,6-7.

List nasz, jako grupy modlących się przed Warszawskim Ratuszem, ma charakter listu otwartego, ponieważ społeczeństwo kochające Boga, Kościół i Ojczyznę żywotnie zainteresowane ich jak najszerzej pojętym dobrem, ma prawo do pełnej informacji w obydwie strony.


O. Jerzy Garda wraz z grupą wiernych modlących się przed Warszawskim Ratuszem

wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/…/o-jerzy-garda-m…
Bardzo dziękuję Ojcu Jerzemu Garda za mądre i jasne dla każdego człowieka, bez względu nawet na przekonania religije przekazanie prady jaka wiąże się z gorszeniem dzieci i młodzieży oraz jej skutkami
. Bóg zapłać Ojcze.
Vittorio,Andreas likes this.
jacek61
Ten list powinien być odczytany we wszystkich warszawskich i nie tylko kościołach. Nasi biskupi jak juz coś napiszą ( zwłaszcza komunikaty Episkopatu) to językiem pokrętnym bez wyraźnego i stanowczego potępienia tej zarazy.
Ewa Piotrowska and one more user like this.
Ewa Piotrowska likes this.
pasekdahl likes this.
Popieram postulat.
jacek61 and one more user like this.
jacek61 likes this.
Quas Primas likes this.
Nareszcie konkretne słowa-dziękuję Ci Ojcze za tą mądrą ,mądrością i mocą Słowa Bożego wypowiedz!Przyjdz Duchu Święty!
Ewa Piotrowska and 3 more users like this.
Ewa Piotrowska likes this.
RenaM likes this.
pasekdahl likes this.
Radek33 likes this.
walecka elzbieta and 4 more users like this.
walecka elzbieta likes this.
icowałek likes this.
Anieobecny likes this.
mach60 likes this.
m.rekinek likes this.