Clicks814

KS. TADEUSZ GUZ: BOŻE, PRZYJMIJ NASZE PAŃSTWO POLSKIE, ABY ZGODNIE ZE ŚLUBAMI KRÓLA JANA KAZIMIERZA ... BYŁO TWOIM KRÓLESTWEM


Kazanie pasyjne wygłoszone w trakcie Gorzkich Żali w VI Niedzielę Wielkiego Postu (14.04.2019) w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.

KAZANIE PASYJNE CZ.VI