Clicks99

Zarys angelologii. (1 z 23). Wstęp

1 Vote

Wstęp – Angelologia przedmiotem źle obecnym.

Ponieważ nie mogliśmy się powstrzymać, by nie posłużyć się tą wyświechtaną polonistycznie kalką językową „źle obecnym”, co jest bzdurą, bo albo jest się obecnym, albo nieobecnym, tym niemniej wydaje nam się, że nie ma przedmiotu równie znienawidzonego, wyśmiewanego i niewykładanego jak angelologia. Angelologia jest jednak tradycyjną częścią dogmatyki, która pojawia się wtedy, gdy mowa jest o stworzeniu (De Deo Creatore), a w dogmatykach występuje przed traktatem o stworzeniu człowieka. Dlaczego nikt nie wykłada angelologii? Ponieważ przynajmniej od XVIII wieku coraz mniej teologów w rzeczywistą obecność aniołów wierzy, a niewiara w istnienie aniołów należy do żelaznego kanonu modernizmu, także w tym zakresie potępionego przez Kościół.

Skoro wszystkie grzechy i herezje pochodzą z poduszczenia złego ducha, toteż zastanowić się warto, co też zły duch zyskuje przez to, że się angelologii nie wykłada lub nie robi tego na serio:

Ukrywa swoją naturę

Uniemożliwia skuteczną walkę z nim.

Odbiera cześć należną dobrym aniołom.

Ponieważ demon jest aniołem upadłym, który działa w sposób określony przez swoją anielską naturę, dlatego też poznanie tejże natury pozwala nam na obronę przed nim, gdyż znając jego modus operandi łatwiej przyjdzie nam różnicować, czy mówi to jeszcze człowiek, czy już demon, w takim rozumieniu, że demon inspirujący człowieka. Im bardziej zna się wroga tym skuteczniej można go zwalczać oraz szukać sprzymierzeńców wśród dobrych aniołów. Ponieważ anioł upadły zazdrości dobrym aniołom tego, że wytrwali oraz ich jednocześnie nienawidzi, dlatego nie chce, by ludzie dowiedzieli się o tym, co on stracił, a co oni jeszcze posiadają. Anioł upadły oczywiście nie dopuści do tego, by ludzie mieli cześć do aniołów dobrych i wzywali ich opieki. Ignorancja w dziedzinie angelologii prowadzi także do tego, że on anioł upadły może podszyć się pod anioła dobrego, gdyż ktoś nie znający prawdziwie katolickiej angelologii, a czytający same objawienia prywatne, pochodzące bardzo często od złego ducha, tych różnic nie uchwyci.

[..]

Całość, druga części i kolejne części, zawsze w środę pod: wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/…/zarys-angelolog…