Język
Wyświetlenia
911
ŚW.FILOMENA 1

JEZUS: Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największe odstępstwo wszechczasów

JESUS: The Warning will help the world to fight the greatest apostasy of all time

wtorek, 20 stycznia 2015 roku, godz. 20.40

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nastąpi Ostrzeżenie, będzie to pierwszy etap przygotowań do Mojego Powtórnego Przyjścia. Ci, którzy Mnie nie przyjmą, otrzymają niezwykłą szansę przeznaczenia czasu na refleksję nad prawdą – taki jest ogrom Mojego Miłosierdzia.

Proszę, oczekujcie tego Dnia z wielką radością, ponieważ wtedy niewierzący w końcu uświadomią sobie, Kim Ja Jestem. Pozbędą się swojej nieczułości i będą przejęci zdumieniem.

Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największe odstępstwo wszechczasów. Gdy zwrócicie się do Mnie podczas tych piętnastu minut całkowitej samotności i poprosicie Mnie o przebaczenie, zostaniecie napełnieni Darem Ducha Świętego. Wtedy musicie przygotować się do walki, aby pomóc innym w osiągnięciu ich chwalebnej przyszłości.

Chociaż Ostrzeżenie rozpali wiarę wiernych i nawróci wielu, będzie też wielka liczba ludzi, w tym księży i wyższych członków duchowieństwa, którzy zaprzeczą, że miało ono miejsce. Odciągną oni wielu ode Mnie, a za to zostaną surowo osądzeni.

Oświecenie Sumień przyniesie ze sobą wielkie wylanie miłości na tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Są to ludzie – a wśród nich jest wielu niewierzących – którzy się nawrócą i którzy będą walczyli, aby uratować swoich braci i siostry.

Mój Czas zostanie wykorzystany do przyciągnięcia do Mnie tych, którzy w ogóle Mnie nie znają, ale którzy jeszcze do Mnie przyjdą, gdy doświadczą tego Wielkiego Wydarzenia. Natychmiast Mnie poznają i zareagują najlepiej, jak będą potrafili.
Wszystkie te wydarzenia nastaną już wkrótce, a kiedy proroctwa od początku
przekazywane człowiekowi zaczną się realizować, ukaże się ich pełne znaczenie.

Wiele przepowiedni podanych w Księdze Apokalipsy zostało napisanych w taki sposób, aby ludzie je pojmowali za pomocą symboli. Rzeczywistość jest inna, ale to wiedzcie – Moja Interwencja zmieni świat na zawsze. Potem ci, którzy są dla Mnie i którzy Mnie kochają, pomogą Mi przynieść Życie Wieczne miliardom.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/the-warning-wil…
za: jezusdoludzkosci.pl/2015-01-20-20-4…

_____________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Wszędzie muszą być zakładane grupy modlitewne „Jezus do ludzkości”

JEZUS: Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromną Misję

JEZUS: Nigdy nie wolno odrzucać objawień prywatnych, nie mając wymaganych umiejętności ani pokory

JEZUS: Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa

🔥 MATKA BOŻA: Moje dziecko, nie odwracaj się nawet na jedną chwilę, gdy rozpowszechniasz Orędzia od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Boga Najwyższego, ponieważ czas się kończy

I POSŁUCHAJ:

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Bóg Ojciec: Niech żaden człowiek spośród was nie ignoruje Mojej Sprawiedliwości.