Language

Respektowanie zasady niesprzeczności warunkiem rozwoju doktryny katolickiej

Prawda jest wieczna i niezmienna, natomiast zmienia się nasze poznanie Prawdy, które pod wpływem Ducha Świętego wzrasta w Kościele w ciągu wieków. Jednak prawdziwy rozwój doktryny katolickiej nie …
Write a comment