Clicks39
vi.news

Giám mục cảnh báo về Hội Tam điểm, chủ nghĩa Rosicrucian, và phù thủy

Ở một số giáo xứ, hội đồng giáo xứ và các tổ chức giáo phận, "ngày càng có nhiều" người có trách nhiệm thuộc về hội Tam Điểm, chủ nghĩa Rosicrucian, và phù thủy, Giám mục Abraham Kome Bouallo, 50 tuổi, Chủ tịch của các giám mục ở Cameroon, viết trong một mục vụ tháng Sáu.

Ông kêu gọi các tín hữu của ông "ngăn chặn" những nhóm này và than thở rằng các bí tích được giao cho họ quản lý mà "không có chút ngần ngại nào".

Được biết, Hội Tam Điểm phản giáo hội của Pháp cố gắng xâm nhập vào hội nhóm châu Phi để truyền bá tư tưởng chống Giáo hội, chống gia đình và vô đạo đức của họ.

#newsMambdhwbzp