Jazyk
Pozretia
909
Makarius 2 2

Kardinál Ernest Simoni v Medžugorí s požehnaním pápeža Františka

V Medžugorí sa v lete na mládežníckom festivale Mladifest 2017 napriek rekordným horúčavám zúčastnilo opäť viac ako 50 000 mladých. Aj cez internet sledovali festival státisíce ľudí. Na programe bola ako každý rok svätá omša, adorácia, modlitby ruženca, spoveď, mnohé svedectvá a veľa hudby. Prišlo aj viac ako 500 kňazov z celého sveta.

Pápež František vyslal na festival kardinála Ernesta Simoniho.
Kardinál Simoni vyjadril z festivalu mladých nadšenie, ako napísali chorvátske noviny „Večernji list“:

„Cítil som sa akoby sa mi otvorilo nebo a zostúpili anjeli.“ Kardinál rozprával, že sa pápeža Františka opýtal, či smie mladým priniesť požehnanie od pápeža. To František výslovne dovolil. Pre chorvátske noviny to bolo „prvé oficiálne pápežské požehnanie“ pre toto pútnické miesto a znamenie dobrej vôle pápeža Františka pre Medžugorie.

Zvlášť pozoruhodným na vystúpení kardinála Simoniho bolo, že ako pápežský vyslanec na festivale mladých hovoril úplne otvorene a pozitívne o zjaveniach a tom, že mladí, ktorí prichádzajú do Medžugoria nachádzajú Ježiša skrze Máriu. Pre chorvátske noviny je jasné, že František tým chce sprostredkovať optimistické posolstvo, čo potvrdil aj kardinál Simoni.

www.youtube.com/watch