Clicks26
vi.news

Lời tuyên bố của Francis: Golgotha là sự "chối bỏ hoàn toàn" lời hứa của Chúa

Đức Mẹ đã đối mặt với Golgotha sự "chối bỏ hoàn toàn" lời hứa của thiên thần Gabriel rằng con trai bà sẽ được trao ngai vàng của David, Đức Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện trong ngày Chủ nhật Lễ Lá (14 tháng Tư).

Dường như Francis đang phóng chiếu những nghi ngờ của chính mình vào Đức Mẹ Thiên Chúa, mà đối với bà các sự kiện trên không bất ngờ vì Chúa Kitô đã thông báo từ trước.

Do đó, cô thấy Golgotha là một phần của việc thực hiện lời hứa của Gabriel, chứ không phải là sự chối bỏ của chúng, và biết rằng Cựu Ước đã tuyên bố rằng Messia sẽ xuất hiện với tư cách là Người hầu cận thống khổ.

#newsHuyzpaswyk