Clicks149
Victory
3

Doplnění k minulému slovu života Ř 7,5-6

Boží slovo říká, že když jsme žili podle těla, působily v nás hříšné žádosti. K jejich překonání zákon nedával sílu, naopak, tím, že je dával do světla, naše svědomí do detailu poznalo hřích a bylo tím svázáno. Zdůrazňujeme: zákon nám nedal sílu, abychom úměrně světlu překonávali hříšné žádosti. Zákon nás pouze usvědčoval, co hluboko v nás je, totiž ložisko lži a zla, spojené s pýchou a hříšnými žádostmi, a to nese ovoce smrti.
Verš 6. by mohl někdo nesprávně pochopit a vyvodit si špatný závěr, neboť je tam napsáno: „...zemřeli jsme tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona.“ To ale neznamená, že svoboda je zprostit se zákona. Pravý smysl je napsán v dalších slovech: „...nyní ale sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.“ Pravá svoboda je jedině v Kristu! Je spojena s tím, že spoléháme na Boží milost, tedy na pomoc Ducha svatého, kterou si musíme vyprosit pro konkrétní situace modlitbou. Milost je však spojena se zapřením sebe sama, nesením svého kříže a následováním Krista. Pokud na cestě následování padneme, prohrajeme, máme hned vstát a co nejdříve na cestě za Ježíšem pokračovat. On je Cesta a také Pravda a Život.
Realita je tedy taková, že i když jsme se obrátili a snažíme se Krista následovat, dále na nás působí síla dědičného hříchu, který je v nás. Jeho ložisko je hluboko v naší duši. Máme ho dávat do Kristovy smrti, vírou paralyzovat. Znamená to, že se cele v daném okamžiku vydáme Bohu, neboli cele se zřekneme své vůle a zároveň se vírou sjednotíme s Kristem ukřižovaným; ložisko zla je tím paralyzované a nemůžeme hřešit. Jenže protože náš život pokračuje v čase, po určité době znovu přichází zkouška. Působí na nás svět, ďábel i ložisko zla – naše porušená přirozenost. Znovu nás chce oklamat, abychom uvěřili lži, ztratili spojení s Ježíšem a začali konat dobro ve vlastní síle, bez Boha. A to je začátek konce. Dřív či později přijde pád. Čili musíme chodit ve víře, a chodit, to znamená opakovat kroky víry, znovu se vracet do základních, jednoduchých pravd, o kterých nebudeme jen filosofovat, ale které začneme ve svém osobním životě realizovat a tím získáme zásluhy pro sebe i pro celé Tajemné Tělo Kristovo, církev.

Byzantský katolický patriarchát
Zoltán_M and 2 more users like this.
Zoltán_M likes this.
Zedad likes this.
apredsasatoci likes this.