Język
Wyświetlenia
1 tys.
ŚW.FILOMENA 1 1

OD PONIEDZIAŁKU ODMAWIAMY NOWENNĘ ZBAWIENIA

W Orędziu z 1 grudnia 2013 roku Matka Boża, Matka Zbawienia, poprosiła nas, byśmy rozpoczęli odmawianie Nowenny Zbawienia.

Matka Zbawienia: Daję teraz wam wszystkim szczególny Dar, pobłogosławiony przez Mojego Syna, aby wszystkim duszom została udzielona ochrona przed ogniem piekielnym i by otrzymały zbawienie. Mój Syn pragnie, by każda dusza została zbawiona, bez względu na to, jak ciężkie są jej grzechy.

Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia.

Musicie rozpocząć ją natychmiast i tak ją kontynuować, jak wam polecam, aż do końca czasu. Musicie odmawiać tę Modlitwę przez całe siedem kolejnych dni w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając w poniedziałek rano.

Musicie ją odmawiać trzy razy w ciągu każdego z tych siedmiu dni i przez jeden z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, proszę, abyście jedli tylko jeden główny posiłek w ciągu dnia, a na dwa pozostałe jedynie chleb i wodę.

Oto Modlitwa, którą musicie odmawiać każdego z tych siedmiu dni.

Modlitwa Krucjaty 130
Modlitwa Krucjaty na Nowennę Zbawienia

Moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę, uzyskaj dla wszystkich dusz Dar Zbawienia Wiecznego przez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Błagam, byś poprzez Swoje wstawiennictwo modliła się o uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana.

Proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, by okazał Miłosierdzie i przebaczenie tym duszom, które Go odrzucają, ranią Go swoją obojętnością i które wyznają fałszywe doktryny i fałszywych bogów.

Usilnie Cię prosimy, droga Matko, abyś wybłagała Łaski otwarcia serc tych dusz, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen.


za: jezusdoludzkosci.pl/nowenna-zbawienia

__________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

MATKA BOŻA: Ogłaszam dzień 4 czerwca, Dniem Święta Matki Zbawienia (Współodkupicielki)

🔥 Matka Zbawienia: Przynaglam was, dzieci, do poświęcenia miesiąca czerwca na nawrócenie ludzi i by sprawić, że będą szukali zbawienia


PAN JEZUS: Spędzajcie miesiąc czerwiec na cichych rozmyślaniach, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki

Pan Jezus zachęca nas do zakładania grup modlitewnych „Jezus do ludzkości”

JEZUS: Wszędzie muszą być zakładane grupy modlitewne „Jezus do ludzkości” / JESUS: The Jesus to Mankind Prayer Groups must be set up everywhere

JEZUS: Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromną Misję / JESUS: My modern day disciples are being given an enormous Mission

JEZUS: Nigdy nie wolno odrzucać objawień prywatnych, nie mając wymaganych umiejętności ani pokory

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa / JESUS: I would like to thank those who help in spreading My Holy Word

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

Modlitwy Krucjaty - Jezus Do Ludzkości

I POSŁUCHAJ:

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w JEZUS: Kiedy symbole satanistyczne zostaną umieszczone w kościołach, będą one działać swą mocą na ….
ŚW.FILOMENA
NIE LEKCEWAŻ PRÓŚB MARYI, LECZ POKORNIE JE WYPEŁNIAJ ...