Clicks16
lv.news

Kardināls Millers atmasko [Franciska] melus

[It kā] ļaunprātīgās izmantošanas krīzes sakne "nav baznīcā, lai arī tā tur varētu būt," bet gan "atkāpšanās no patiesības" un "morāles pagrimumā," teica kardināls Gerhards Ludvigs Millers 15. septembrī Romā mācītaju ordinācijas ceremonijas laikā.

Millers piebilda, ka nav iespējams izgudrot "jauno pastorālo varu" un vienlaikus atstāt baznīcas doktrīnu neskartu. Tas būtu "nevis reforma, bet ķecerība".

Pēc viņa domām, tā ir ķecerība, ja Kristu kā dievišķās patiesības skolotāju nostādītu pretī Kristum kā labajam ganim.

Millera vārdi ir pretrunā ar Francisku, kurš apgalvoja, ka "baznīcas vara" ir ļaunprātīgās izmantošanas krīzes pamatā, kas nozīmētu, ka "baznīcas vara" skar tikai homoseksuāļus un pedofīlus.

Attēls: Gerhard Ludwig Müller, © Elke Wetzig, wikicommons CC BY-SA, #newsYjskdlirzo