Clicks2.2K
ŚW.FILOMENA
1

JEZUS: Poproszą kapłanów o okazanie wierności poprzez nową przysięgę pozostania wiernym Kościołowi

JESUS: They will be asked to pledge their allegiance, through a new oath, to ...

niedziela, 18 sierpnia 2013 roku, godz. 17.45

M
oja szczerze umiłowana córko, rozpoczęła się realizacja planu fałszywego proroka, by oszukać duchownych na świecie.

Pod płaszczykiem odnowy i odbudowy Kościoła katolickiego wszyscy duchowni z tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do przyjęcia nowego apostolatu. Stanie się to szeroko rozpowszechnione i wielu będzie mówić o tym, że celem jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powiedzą im, że ta nowa misja obejmie ubogich na świecie i będzie dążeniem do wprowadzenia jedności. Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę pozostania wiernym Kościołowi. Nie będą od nich wymagać złożenia wyznania wiary we Mnie i Moje święte Słowo. Zamiast tego będą przysięgać wierność nowym samozwańczym przywódcom, którzy przejęli Stolicę Piotrową.

Nie miejcie złudzeń, ci, którym został udzielony Dar święceń kapłańskich, zostaną zaproszeni do udziału w fałszerstwie, gdzie Ja, Jezus Chrystus, nie będę się znajdował na pierwszym miejscu, choć będzie się wydawało, że tak jest. Pieniądze będą siłą napędową i zostanie powołana nowa organizacja finansowa do zarządzania poszukiwaniem funduszy dla zapewnienia pomocy materialnej biednym tego świata.

Jeśli w jakikolwiek sposób zmienicie wasze święcenia kapłańskie, a następnie zaprzysięgniecie swoje życie komuś, kto łamie wszelkie więzi ze Mną, nie będziecie już zdolni, by Mi służyć. Będzie to wyglądało tak, jakby zostało dokonane dla uproszczenia wszystkiego w Oczach Boga. Ten plan będzie po to, by przekonywać te Moje wyświęcone sługi do udziału z własnej woli w ohydzie, która połączy społeczeństwo i świecki świat z Kościołem ustanowionym przeze Mnie, Jezusa Chrystusa.

W ten sposób zostanę znieważony. Wszelkie starania doprowadzające do zeświecczenia będą budziły aplauz niewierzących i będzie to postrzegane jako dobra rzecz dla nowego, tak zwanego współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa.

Wkrótce chrześcijanom wyda się dziwne, kiedy zobaczą, że członkowie świeckiego świata entuzjastycznie przyjmują Kościół katolicki. Ale wielu odrzuci swoje wątpliwości i pozbędzie się obaw, gdy popadnie w to wielkie oszustwo. Jądrem tego planu zrewolucjonizowania Kościoła jest nienawiść do Mnie i wszystkiego, co dałem Mojemu Kościołowi. Musicie badać wszystko, co wydarzy się w nadchodzących dniach. Żądajcie wyjaśnień, kiedy zmienią Moje Nauczanie i przeinaczą je tak, by odpowiadało poganom. Żaden uczeń powołany przeze Mnie nigdy nie otrzymałby władzy, aby to zrobić, ponieważ równa się to bluźnierstwu.

Biada tym, którzy pozwolą na fałszowanie Mojego świętego Słowa i pozwolą odstawić je do lamusa, aby okazać szacunek tym, którzy Mnie odrzucają.

Wasz Jezus

za: jezusdoludzkosci.pl/2013-08-18-17-4…

PILNE !!! PROSZĘ, PRZEŚLIJ DALEJ, UDOSTĘPNIJ WSZYSTKIM KAPŁANOM !!!

___________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Watykan Alert! Franciszek będzie wymagał przysięgi wierności dla siebie i swego "Magisterium" od wszystkich kapłanów w "Kościele"

Wrogowie Kościoła w Kościele

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy / JESUS: He has been sent to dismantle My Church and tear it up into little pieces

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług...


MODLITWA ZA DUCHOWIEŃSTWO

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY