Clicks14
Rafał_Ovile

Modlitwa Proroka Jeremiasza (Lamentacje)

Incipit orátio Jeremías prophétae.
Recordáre, Dómine,
quid accíderit nóbis;
Intúere et réspice oppróbrium nóstrum.
Haeréditas nóstra vérsa est ad aliénos,
Dómus nóstrae ad extráneos.
Pupílli fácti súmus ábsque pátre,
Mátres nóstrae quasi víduae.
Aquam nóstram pecúnia bíbimus;
Lígna nóstra prétio comparávimus.
Cervícibus nóstris minabámur,
Lássis non dabátur réquies.
Aegýpto dédibus mánum et Assíriis
Ut saturarémur páne.
Pátres nóstri peccavérunt, et non sunt;
Et nos iniquitátes eórum portávimus.
Sérvi domináti sunt nóstri;
Non fúit qui redímeret de mánu eórum.
Jerúsalem, Jerúsalem,
convértere ad Dóminum Déum túum.
+++
Modlitwa Proroka Jeremiasza (Lamentacje)
5
1 Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało,
spojrzyj i przypatrz się naszej hańbie.
2 Dziedziczny nasz dział przypadł obcym,
cudzoziemcom - nasze domostwa.
3 Sieroty, nie mamy już ojca,
a matki nasze jak wdowy.
4 Własną wodę za srebro pijemy,
za własne drzewo płacimy.
5 Pędzą nas z jarzmem na szyi,
ustajemy, a nie ma wytchnienia.
6 Do Egiptu wyciągaliśmy ręce,
i do Asyrii, by nasycić się chlebem.
7 Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma,
a my dźwigamy ich grzechy.
8 Słudzy panują nad nami,
nikt nas nie ocala z ich ręki.
Jeruzalem, Jeruzalem!
Nawróć się do Pana, Boga twojego!

www.youtube.com/watch