Wika
Mga Click
111
fil.news

Muli: Tumanggi si Papa Francis na Lumuhod sa Harap ng Banal na Sakramento

Linggo ng gabi, ipinagdiwang ni Papa Francis ang Katawan ni Kristo sa basilika ni San Juan sa Laterano. Sa unang pagkakataon ang Nauukol sa Papa na pagdiriwang ay inilipat mula Huwebes patungong Linggo. Sa kanyang sermon tinawag ng Papa ang Sakramento ng Altar na "abang pagkain, na buong pagmamahal na pinagagaling ang ating isip, na sugatan sa mabilis na takbo ng buhay."

Tumanggi siya na lumuhod sa pag-aalay gayundin sa harap ng Banal na Sakramento, na nakita pagkatapos ng Misa. Hindi din siya lumahok sa prusisyon, ngunit tinapos ito sa Santa Maria Maggiore, na muli ay tumangging lumuhod sa harap ng presensya ng Ating Panginoon.

#newsTxatxpswnn

Magsulat ng komento