Clicks47
vi.news

"Cảm xúc": Francis biện minh cho sự phung phí Thánh tích của Thánh Peter

Giáo Hoàng Francis đã giải thích trong một lá thư ngày 13 tháng 9 gửi cho Tổ phụ Chính thống giáo Hy Lạp Bartholomew của Constantinople việc trao tặng của chín mảnh xương của Thánh Peter tới Hội Ly giáo Hy Lạp.

Francis viết rằng ông "đã cảm nhận" được rằng sẽ rất có ý nghĩa khi có các thánh tích Peter bên cạnh Sứ đồ Andrew được tôn kính ở Constantinople. Ông tiếp tục "cảm nhận" về vấn đề này rằng ý nghĩ này đến từ "Chúa Thánh Thần".

Cử chỉ này khẳng định về hành trình đại kết của Francis và có thể [được cho là] đóng vai trò như một "lời nhắc nhở liên tục" rằng "sự khác biệt của chúng ta sẽ không còn cản trở chứng nhân chung của chúng ta nữa."

Chính thống giáo Hy Lạp của Bartholomew thậm chí không công nhận bí tích rửa tội được trao trong Giáo hội Công giáo.

#newsScsrbfdqam