Jazyk
Pozretia
787
csk.news

SSPX - biskup Williamson uverejňuje interné informácie

Biskup Richard Williamson, bývalý člen Kňažskej Spoločnosti Sv.Piuxa X, uverejnil interné informácie ohľadom Júlovej Všeobecnej Kapitoly SSPX vo svojom týždňovom komentáre z 11. augusta.

V kapitole bola zvolená nová trojčlenná vláda SSPX, ktorá sa potom pridala k «poradcom» do Generálnej Rady Spoločnosti, kde sa prijímajú dôležité rozhodnutia.

Dvaja poradcovia sú bývalí generálni nadriadení, biskup Bernard Fellay a otec Franz Schmidberger.

Biskup Williamson píše, že aspoň jeden účastník v kapitole bol upokojený, že

• dvaja "Poradcovia" nebudú žiť v centrále spoločnosti v Menzingene vo Švajčiarsku;

• budú poskytovať poradenstvo iba v otázkach založenia, alebo zatvorenia domovov Spoločnosti a prijímania alebo vyhostenia členov Spoločnosti;

• vytvorenie "Poradcov" bolo rozumným krokom Kapitoly, pretože pomôže uzdraviť rozdelenia v Spoločnosti.

Williamson nazýva Fellaya a Schmidbergera dvomi postavami "najviac v prospech dohody s Rímom, ktoré Spoločnosť kedy vôbec mala".

#newsDunelezllh