Taal
Kliks
104
nl.news

Vaticaan verleent verdere pre-1962 toestemming

De Pauselijke Commissie "Ecclesia Dei" beantwoordde 29 vragen over de Oude Latijnse mis die door een Poolse priester bij de Commissie werden ingediend. Het antwoord is geschreven op 14 november.

In het antwoord staat dat de veelgebruikte Confiteor vóór de Communie is toegestaan "waar deze bestaat".

Het besluit dat alleen ingestelde acolieten, seminaristen, religieuzen of geestelijken als subdiaken mogen functioneren en gekleed mogen gaan. Leken kunnen meesters van de ceremonie zijn en als zodanig gekleed zijn.

De meest interessante vraag betreft een ritueel van doopwater voor de Vigile van Pinksteren. De Commissie zegt dat "waar deze bestaan" de riten zijn toegestaan volgens "boeken die voor 1962 van kracht waren".

In februari stond de Commissiede Broederschap van Petrus toe om de boeken te gebruiken voor de Heilige Week van 1953.

Afbeelding: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsCwbskvdclg