언어
클릭 수
3.5천
EON

Niemiecki kardynał nie wierzy w ZmartwychwstanieKard. Walter Kasper, były przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, a wcześniej wieloletni wykładowca teologii od lat ma problem z naczelnym dogmatem wiary katolickiej jakim jest Zmartwychwstanie. – (…) pusty grób przedstawia sobą wieloznaczny fenomen, otwarty na różne interpretacje – twierdzi kardynał, mówiąc o powstaniu z martwych Pana Jezusa. A co z wiarą apostołów czy relacjami zapisanymi w Biblii? Według niemieckiego hierarchy są to „wierzenia i świadectwa przekazane przez ludzi, którzy w nie wierzyli”.
Kard. Kasper znany jest z wielu innych, mówiąc delikatnie, kontrowersyjnych tez teologicznych, jednak dzisiaj, w święto Zmartwychwstania Pańskiego warto przypomnieć jego podważanie tego właśnie elementarnego dogmatu wiary. Jaka jest więc nauka Kościoła o Zmartwychwstaniu? Jednoznaczna. Wyraził ją m.in. św. Paweł w Liście do Koryntian:
„Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.” [1 Kor. 15, 3-8]
Świadectwa biblijne apostołów są dla kard. Kaspera jedynie spotkaniem Chrystusa mającym naturę duchową, tak jak obecnie wierni spotykają się z Nim poprzez wiarę. Według hierarchy „z gruntu fałszywy rodzaj twierdzenia, jakoby Pan Jezus był dotykany ich rękami oraz jadł przy stole wraz ze swymi uczniami (…) prowadzi do ryzyka przyjęcia zbyt topornej wiary paschalnej”.
Toporny jest dla kardynała także każdy aspekt próby nawracania heretyków, a zamiast tego promuje on ideę wzajemnego ubogacania się; toporne jest twierdzenie, że rozwodnicy posiadający ważny sakrament małżeństwa i żyjący w nowych związkach nie mogą przyjmować Komunii świętej itd. To wszystko nie jest już dzisiaj nazywane apostazją, ale dyskursem teologicznym, który ze względu na swoją twórczy aspekt intelektualny musi iść o krok przed Magisterium Ecclesiae. Pojawia się więc pytanie, czy można być kardynałem Kościoła i nie wierzyć w to, co wyznawane było przez setki lat w katolickim Credo?
Robert Wyrostkiewicz w prawy.pl

댓글 쓰기…
m.rekinek 이(가) 이 게시물을 Kardynał Walter Kasper jest protestantem 에 언급했습니다.
waz2054
Dobre: "prowadzi do ryzyka przyjęcia zbyt topornej wiary paschalnej".
Właśnie wiara została objawiona prostaczkom a nie mędrkom czy teologom lub filozofom.
Vittorio,Andreas
Trzeba dać spokój z tzw niemieckim Kościołem katolickim.Czas jego jest policzony.Jeden kardynał większym
deprawatorem od drugiego.Sprawiedliwość Boża już kołacze do drzwi !
Bos016
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara — pisze apostoł Paweł (1 Kor 15,14). 더보기
Anty_modernista
"Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu". Ci więc wzięli pieniądze i … 더보기
KR44
12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 15 Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwk… 더보기
wacula25@wp.pl
Najgroźniejszą i smutną sprawą jest gdy u kresu życia będąc blisko CHRYSTUSA traci człowiek wybrany WIARĘ ZBAWIENIA W NIEBIE i to z własnej winy
Weronika.S
Zastanawiam się, ilu mamy obecnie prawdziwych hierarchów Kościoła, a ilu takich, których obejmuje ekskomunika ipso facto.
adan2
kardynałWalter Kasper, szef Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Żydami..............chyba wystarczająca rekomendacja
stanislawp
wacula25@wp.pl 2
A zatem będący najbliżej poznania prawdy BOŻEJ jest jak najdalej BOGA czyli sam BÓG zakrył mu prawdę jest schizmatykiem jak stanislawp na GLORII-TV STRASZNE
----

re
Oszczerca!
Milcz nieuku o b niskiej inteligencji, którego pycha jest nieograniczona aby codziennie się osmieszać swoja bezgraniczną głupotą i protestanckimi ideami..na forum publicznym
mk2017
Pojawia się pytanie, czy można być kardynałem Kościoła i nie wierzyć w to, co wyznawane było przez setki lat w katolickim Credo?
-------------------------------------------------
Z powyższego i nie tylko, wynika, że można.
더보기
2 명 더 보기
Anty_modernista
Agnus 48 minuty temu
Toporny jest dla kardynała także każdy aspekt próby nawracania heretyków, a zamiast tego promuje on ideę wzajemnego ubogacania się
---
Ubogacanie się fałszem...
wacula25@wp.pl
A zatem będący najbliżej poznania prawdy BOŻEJ jest jak najdalej BOGA czyli sam BÓG zakrył mu prawdę jest schizmatykiem jak stanislawp na GLORII-TV STRASZNE .
Agnus
Toporny jest dla kardynała także każdy aspekt próby nawracania heretyków, a zamiast tego promuje on ideę wzajemnego ubogacania się; toporne jest twierdzenie, że rozwodnicy posiadający ważny sakrament małżeństwa i żyjący w nowych związkach nie mogą przyjmować Komunii świętej itd. To wszystko nie jest już dzisiaj nazywane apostazją, ale dyskursem teologicznym, który ze względu na swoją twórczy … 더보기