Language
17 2 3.5k

Niemiecki kardynał nie wierzy w Zmartwychwstanie

Kard. Walter Kasper, były przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, a wcześniej wieloletni wykładowca teologii od lat ma problem z naczelnym dogmatem wiary katolickiej jakim jest Zmartwychwstanie. – (…) pusty grób …
Write a comment …
waz2054
Dobre: "prowadzi do ryzyka przyjęcia zbyt topornej wiary paschalnej".
Właśnie wiara została objawiona prostaczkom a nie mędrkom czy teologom lub filozofom.
Vittorio,Andreas
Trzeba dać spokój z tzw niemieckim Kościołem katolickim.Czas jego jest policzony.Jeden kardynał większym
deprawatorem od drugiego.Sprawiedliwość Boża już kołacze do drzwi !
Bos016 likes this.
Bos016
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara — pisze apostoł Paweł (1 Kor 15,14). [More]
jadwiska likes this.
mk2017 likes this.
Anty_modernista
"Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu". Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego." [More]
KR44
12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 15 Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. 16 Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i … [More]
wacula25@wp.pl
Najgroźniejszą i smutną sprawą jest gdy u kresu życia będąc blisko CHRYSTUSA traci człowiek wybrany WIARĘ ZBAWIENIA W NIEBIE i to z własnej winy
Croisade likes this.
Weronika.S
Zastanawiam się, ilu mamy obecnie prawdziwych hierarchów Kościoła, a ilu takich, których obejmuje ekskomunika ipso facto.
hawaii likes this.
Bos016 likes this.
adan2
kardynałWalter Kasper, szef Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Żydami..............chyba wystarczająca rekomendacja
Weronika.S
...biedny człowiek.
stanislawp
wacula25@wp.pl 2
A zatem będący najbliżej poznania prawdy BOŻEJ jest jak najdalej BOGA czyli sam BÓG zakrył mu prawdę jest schizmatykiem jak stanislawp na GLORII-TV STRASZNE
----

re
Oszczerca!
Milcz nieuku o b niskiej inteligencji, którego pycha jest nieograniczona aby codziennie się osmieszać swoja bezgraniczną głupotą i protestanckimi ideami..na forum publicznym
KochamZycie likes this.
Weronika.S likes this.
mk2017
Pojawia się pytanie, czy można być kardynałem Kościoła i nie wierzyć w to, co wyznawane było przez setki lat w katolickim Credo?
-------------------------------------------------
Z powyższego i nie tylko, wynika, że można.
[More]
jadwiska likes this.
View 2 more likes.
Anty_modernista
Agnus 48 minuty temu
Toporny jest dla kardynała także każdy aspekt próby nawracania heretyków, a zamiast tego promuje on ideę wzajemnego ubogacania się
---
Ubogacanie się fałszem...
Agnus likes this.
wacula25@wp.pl
A zatem będący najbliżej poznania prawdy BOŻEJ jest jak najdalej BOGA czyli sam BÓG zakrył mu prawdę jest schizmatykiem jak stanislawp na GLORII-TV STRASZNE .
Agnus
Toporny jest dla kardynała także każdy aspekt próby nawracania heretyków, a zamiast tego promuje on ideę wzajemnego ubogacania się; toporne jest twierdzenie, że rozwodnicy posiadający ważny sakrament małżeństwa i żyjący w nowych związkach nie mogą przyjmować Komunii świętej itd. To wszystko nie jest już dzisiaj nazywane apostazją, ale dyskursem teologicznym, który ze względu na swoją twórczy aspekt intelektualny musi iść o krok przed Magisterium Ecclesiae. Pojawia się więc pytanie, czy można … [More]