Clicks40
lt.news

Paskelbtas veikiantis dokumentas: Amazonės Sinodas panaikins celibatą

Birželio 17-ąją Vatikanas paviešino Instrumentum laboris - veikiantį Amazonės regiono (spalio 6-27) Vyskupų Sinodo dokumentą.

Dokumente nurodoma „vyresnių ir pageidautinai vietinių“ kunigų, kurie yra „gerbiami“ ir yra „sukūrę stabilią šeimą“, įšventinimo galimybę (šitaip laikomasi Amoris Laetitia?).

Be to, priduriama, jog tikinčiųjų bendruomenių nepaliksime be Eucharistijos: „ministrų, kurie būtų įgalioti laikyti mišias, kriterijai ir parinkimo metodai turėtų būti pakeisti“.

Apie moterų ministerijas dokumente itin miglotai aiškinama, jog moterims turėtų būti suteikiama „oficiali“ funkcija Bažnyčioje, įskaitant sprendimų priėmimo pozicijas teologijoje, katechezėje, liturgijoje ir švietime.

Dokumente taip pat tiek teigiamai, tiek neigiamai kalbama apie sekmininkus, tačiau į vietinių pagonių religijas atsižvelgiama tik pozityviai.

Toliau prašoma pripažinti pagoniškus mitus, tradicijas, simbolius bei ritualus, tarsi tai būtų „krikščioniškųjų patirčių ir turtų šaltinis“.

Vyskupų Konferencijų prašoma pritaikyti Šventąsias Mišias prie pagoniškų kultūrų pasitelkiant dainas bei šokius, maldas jų kalbomis ir originaliais rūbais.

Atrodo, tik katalikų „kultūra“ bei „tradicija“ turėtų būti išskirta ir atstumta.

#newsJdhyzqcafw