Jazyk
Zobrazení
53
Stylita 3 2

Boží slovo na den 16.4. A.D. 2018


Lidé, kteří zůstali na protějším břehu moře, si všimli, že tam byl jenom jediný člun a že Ježíš zároveň se svými učedníky na loď nevstoupil, ale že učedníci odjeli sami. Přijely jiné čluny z Tiberiady blízko k místu, kde lidé jedli chléb, nad kterým Pán vzdal díky. Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“

Jan 6,22-29
henta
www.youtube.com/watch

Dopis ex-papeži Benediktu XVI.
Poslední záchrana vatikánské církve je, zda
bude kladná odpověď na tuto výzvu. Jinak vás
vaše ,vlastní přijaté, zlo rozcupe na kousky
.
Tak se modlete, máte ten klíč každý ve své ruce.
Přeji vám to.
p.s.Darmo čekat na zázrak, když neuděláte sami
co je třeba.
henta
„Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“
Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste
věřili v toho, koho on poslal.“


František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."
Věří ateista v "toho, koho on poslal"?
Stále ještě přetrvává v lidech tradice,
že kvůli dědictví či jiné materiální
výhodě, udělají cokoliv i to čemu
sami nevěří, k tomu nezbytně patří
pokřtění, svatby v kostele ect.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:
Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Navedli tedy některé lidi, aby vypovídali: „Slyšeli jsme ho, jak mluví rouhavé řeči proti … Více