Jazyk

Boží slovo na den 16.4. A.D. 2018

Lidé, kteří zůstali na protějším břehu moře, si všimli, že tam byl jenom jediný člun a že Ježíš zároveň se svými učedníky na loď nevstoupil, ale že učedníci odjeli sami. Přijely jiné čluny z …
Napsat komentář
henta
www.youtube.com/watch

Dopis ex-papeži Benediktu XVI.
Poslední záchrana vatikánské církve je, zda
bude kladná odpověď na tuto výzvu. Jinak vás
vaše ,vlastní přijaté, zlo rozcupe na kousky
.
Tak se modlete, máte ten klíč každý ve své ruce.
Přeji vám to.
p.s.Darmo čekat na zázrak, když neuděláte sami
co je třeba.
henta
„Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“
Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste
věřili v toho, koho on poslal.“


František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."
Věří ateista v "toho, koho on poslal"?
Stále ještě přetrvává v lidech tradice,
že kvůli dědictví či jiné materiální
výhodě, udělají cokoliv i to čemu
sami nevěří, k tomu nezbytně patří
pokřtění, svatby v kostele ect.
evelina se to líbí. 
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:
Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Navedli tedy některé lidi, aby vypovídali: „Slyšeli jsme ho, jak mluví rouhavé řeči proti … Více
Zedad se to líbí.