Clicks102
magdach

Naše zdraví je prostředkem, nikoli konečným cílem!

Naše zdraví je prostředkem, nikoli konečným cílem!

Zdraví člověka je prostředkem. Prostředkem k tomu, abychom mohli dobře sloužit Pánu Bohu.

Ano, pak existuje také být smírčí duší a kupř. připoutáni nemocí na lůžku vlastní trápení a bolest z nemoci obětovat Bohu za spásu duší. A modlit se za obrácení a spásu hříšníků.

Obě roviny služby Pánu Bohu mají svou nezastupitelnou cenu. Jsou nutné obě, jedna nemůže nahradit druhou. Jako nelze, aby všichni jsme byli připoutání na lůžku, zkrátka někdo k tomu musí vykonat i tu práci fyzickou.

Aby toto bylo plně umožněno, právě proto Matka Boží, Panna Maria, nám ve zjevení začala dávat rady, jak správně zaobcházet se svým tělem a nabýt zase zdraví, aby naše služba byla co nejefektivnější. Zdraví totiž nikdy nesmí být samo o sobě konečným cílem! Pak by se stalo samo bohem, bylo by to modlářství jako každé jiné, modloslužba, která je Bohu odporná.

Všechna zjevení zveřejněná v blozích o těchto tématech jsem před časem shrnula zde (odkaz najdete na hlavní stránce mého blogu ve sloupci dole):
petrabostlova.wordpress.com/rady-panny-mari…

Jedná se o stránku, kde průběžně doplňuji další zjevení, která se tématu týkají. Je radno stránku průběžně sledovat.

Musím, právě aby nedošlo, jak jsem dnes zjistila, k velkému nepochopení zjevení a my jsme se naopak nestali otroky našeho těla/zdraví (!), k čemuž nás Matička nikterak nevede (!), pár důležitých informací zvýraznit.

Panna Maria během posledního roku nám dává také ve zjevení rady, které máme dodržovat. Jedná se o rady co jíst, co pít a jaké kosmetické přípravky (ne)používat. Tyto rady jsou, myslím, jasné, je třeba dodržovat všechny a naráz. Pak také dostáváme ve zjevení rady o bylinkách. Když tyto bylinné rady, o kterých nyní bude řeč, shrnu, pak jsou to: Každý den máme pít (stačí 1krát denně) Breussovu zeleninovou šťávu, neoddělitelně k tomu si vařit jeden nebo druhý mix bylinkových čajů (se šalvějí či kopřivou, viz dotyčný blog) a stačí sníst malou, necelou čajovou lžičku kokosového tuku/oleje (v bio kvalitě, neparfémovaného) a trochu rybího oleje. To, spolu s absencí masa v našem jídelníčku (ryby lze jíst kdykoli), patří k pravidelné každodenní výbavě našeho jídelníčku. (Nemluvím zde o kosmetických radách a radách o jídle a potravinách, které v blozích najdete, které je nutné všechny striktně dodržovat, jak uvádím výše.)

Další bylinné rady Panny Marie, které jsou neméně důležité než tyto, ale nejsou již každodenní povinností. Průběžně vybíráme ty z nich, podle momentálních možností a potřeby. Kupř. v sezóně kvetoucích papelišek to byla každodenní mixovaná zelená mana, kteru jsme pojídali. Jsme-li v přírodě, nezapomeneme si natrhat čerstvé kopřivy, z kterých vaříme čaj, přidáváme je do salátů a jídla. Tu zase přihodíme do jídla lékořici. Zvláště když jsme unavení, vzpomeneme si na posilující zázvorový lektvar Panny Marie atd. atp. Jsme-li kupř. na návštěvě u přátel a tam, žízniví, potřebujeme se napít, vzpomenouce si na radu Panny Marie, nakapeme si do podané vody z kohoutku pár kapek citronu či vodu necháme odstát a tak dále…

Shrnuto a podtrženo: Vyplatí se tak všechny ve zjevení zmíněné rady Panny Marie mít na paměti a vyskytneme-li se tam nebo tuhle, rady aplikovat v terénu. Nemají nás však žádným způsobem vést do zotročení naší fyzické schránce, ale naopak: k uvolněné radosti ze všeho přírodního, zdravého, tedy z Božích darů.

A k tomu nás Panna Maria všechny žehnej +++

Petra Bostlová, Mariánské společenství

Zdroj: petrabostlova.wordpress.com/…/nase-zdravi-je-…