Ngôn ngữ
22

Hồng Y Tobin lại một lần nữa "không biết gì"

Các linh mục Newark đã nói chuyện với catholicnewsagency.com (ngày 17 tháng 8) về lạm dụng đồng tính ở chủng viện và tổng giáo phận của Newark, bao gồm nghiện rượu, tiệc tùng và quấy rối đồng …
Viết một bình luận
vi.news nhắc đến bài đăng này trong Đức Hồng y Tobin thay đổi câu chuyện của mình.