Jazyk
Zobrazení
1,1 tis.
Victory 4

Napomenutí jidášskému biskupovi

Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje veřejné napomenutí před všemi katolíky Maďarska biskupovi Miklósi Beerovi. Veřejnou výzvou podpořil manifestanty proti zákonné vládě, která hájí křesťanství i Maďarsko. Vláda je vystavena velkému tlaku, protože účinně vystupuje proti násilné islamizaci i proti gender-demoralizaci, spojené s kradením dětí a jejich předávání homosexuálům a pedofilům.
Vážený biskupe, svým postojem jsi dokázal, že Ty jsi za gender-demoralizaci i za násilnou islamizaci a měl bys být pastýřem sviní, a ne duchovních ovcí. Tvůj postoj je znakem nevěry a zrady Kristova učení i vlastního národa! Přijal jsi Sorosův jidášský groš, jako ho zřejmě vzali ti, kteří vyšli do ulic?
Pokud máš ještě kapku svědomí, odstup co nejdříve ze svého úřadu a konej pokání za pohoršení, které jsi dal církvi i národu!

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

7. 1. 2019
snakee zmínil tento příspěvek v Napomenutí jidášskému biskupovi .