Clicks56
tr.news

Sürpriz Mi? Asi Sapkınlar, Sapkınlıklara Boyun Eğmeyen Katoliklere Zulmediyor

II. İoannes Paulus Enstitüsü'ndeki dört profesör, Papa Francis’in Amoris Laetitia'sını Katolik inancının ışığında okudukları için kovulmuştu .

AldoMariaValli.it (9 Ağustos), onları yerlerine geçen profesörlerin Kilise'nin magisteriumuna karşı yıllardır karşı çıktıklarını yazıyor.

II. İoannes Paulus'un öğretilerinin en agresif rakiplerinden biri, II. İoannes Paulus Enstitüsü'ne profesör olarak atanan Peder Maurizio Chiodi idi.

Francis'in dayattığı Enstitü Başkanı Monsenyör Pierangelo Sequeri, Kuzey İtalya'daki İlahiyat Okulu Başkanı olarak görevini sürdürürken hep sapkınları desteklemişti.

AldoMariaValli.it, II. İoannes Paulus veya XVI. Benedictus’un sapkınlıkların disiplin dışı olarak öğretmesine izin verdiğini vurguluyor. Şimdi, daha önce uzaklaştırılmış olan aynı sapkınlar, II. İoannes Paulus Enstitüsündeki profesörlerin görevden alınmasını sağlamıştır.

AldoMariaValli.it için, Sequeri'nin sadece sapkınlıkları korumak için “araştırma ve öğretme özgürlüğünü” savunması “şaşırtıcı”.

#newsEzrnqaphrf