Clicks29
vi.news

Những người cựu đồng tính kỷ niệm ngày giải phóng khỏi sự đồi trụy

Khoảng 200 người cựu đồng tính lđã tụ tập vào ngày 25-26 tháng 5 tại Washington D.C. cho cuộc "Tuần hành tự do" thường niên lần thứ hai.

Họ đã ăn mừng chiến thắng của họ trước sự đồi trụy đồng tính và sự giải thoát của họ qua Chúa Kitô.

Họ nói chúng tôi không tồn tại! Một người đồng sáng lập March, M.J. Nixon, ChristianHeadlines.com (28 tháng 5) viết.

Hai người tham dự, Luis Ruiz và Angel Colon, là những người sống sót trong vụ bắn súng hộp đêm Pulse ở Orlando, nơi 49 người chết bởi một tay súng được cho là một người đồng tính.

Ruiz nói về sự chuyển đổi của anh ấy, "Nó việc 'từ gay thành thẳng' đó là vẫn đề 'từ lạc lối đến cứu rỗi' điều."

#newsNiykvjkwef