Clicks15
vi.news

Đức Hồng Y Tobin lăng mạ Giáo lý: Một ngôn ngữ "đầy đáng tiếc", và "gây tổn thương" đối với người đồng tính

Đài truyền hình tuyên truyền đồng tính Hoa Kỳ NBC đã hỏi Hồng y Newark Joseph Tobin vào ngày 17 tháng 4 (video dưới đây) tại sao Giáo lý Giáo hội Công giáo gọi đồng tính luyến ái là sự rối loạn về bản chất.

Thay vì trả lời, Tobin bắt đầu xúc phạm Giáo lý, "Đó là một cách nói đầy đáng tiếc."

TIếp tục khơi gợi cảm xúc Tobin bày tỏ hy vọng của mình "rằng cuối cùng cách nói đó sẽ bớt tổn thương hơn một chút."

Ông nói thêm rằng không nên tranh luận rằng chúng ta "được yêu cầu đồng hành" với những người đồng tính [một "hành trình" nhất thiết phải dẫn đến việc thú tội và chuyển đạo].

Hình ảnh: Joseph Tobin, © Adsderrick, CC BY-SA, #newsBslnwpevdw