Language

Horské kázání

1Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.2Otevřel ústa a učil je:3»Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.4Blahoslaven…
Write a comment …
Beno mentioned this post in TICHÁ NOC - Vánoční koleda.
Beno
1V té chvíli přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: »Kdo je vlastně v nebeském království největší?«2Tu zavolal dítě, postavil ho před ně 3a řekl: »Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. 4Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší.5A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Mt 18. kap.
Skutečné obráce… More
henta likes this.
henta
Ano je to k smíchu máš pravdu,
občas se tomu také zasměji,
ale to moc nepomáhá.
Raděj mi žehnej a ne se smát.Beno
Beno
Také žiješ ve virtuální realitě jako ceskoslo, který chce, aby se u něho hlásily holky? :)))
P.S. Pravděpodobně virtuální... :)))
henta
Mojim největším bludem, je, že jsem si po dobu 6 let nechala
postupně nasadit pouta, jednou duší zde na GTV.
Jen doufám, že to uvolňování bude rychlejší
a že příjde než odejdu na věčnost. :-(
Beno
Já si tvé smíření s církví nepředstavuji. To je na tobě, zda setrváš ve svých bludech nebo se vrátíš ke Kristu.
henta
Beno před 1 hodinou Kardinál Burke: Spoločnosť Sv. Pia X je "v schizme"
Nepřihřívej si svou polívčičku, nesmiřitelná přezdívko :P

Jak si představuješ usmíření? :-o
Osobně proti tobě nic nemám, tak je to s každým.
Jakou "vůni" kdo nasaje takovou je schopen předat.
henta
Horské kázání je těsná brána a uzká cesta to je pravda. Podle toho si
upravavuje životy símě Boží.
Ovšem pro símě satanovo je to jako natahovací guma,
kterou matou símě Boží! To je skutečnost odpovídající
Bibli.
Beno
ceskoslo před 35 minutami
jak si zjevenkáři notují
Kdyby lidé milovali skutečně Krista, tak by je to vedlo k poznání jeho nauky. Kdyby poznali jeho nauku, tak by se nehonili za "zjeveními", které ji jasně odporují. Kořeny problému jsou prostě v nedostatku lásky.
---------------------------
Odkud jsi to opsal, ceskoslo? Můžeš to zkusit hned - s Horským kázáním. To je pravé učení Ježíše Krista.
More
henta
Např. toto usvědčuje Bergoglia a všechny hierarchy z toho že jsou ze zlého.:

37Ale vaše řeč ať je: ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého. More
henta
Filofej 13. srp
henta,ale aj všetci ostatní,ktorí ste uverili kolosálnemu bludu,že by sa Cirkev mohla stať Babylonom,viete čo Cirkev je?Je to mystické telo Kristovo!

Buď nerozumíš tomu co je Mystické Tělo, nebo jen ze zvyku provokuješ
a zavádíš.
henta
!31Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme?32Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.33Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.34Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého … More
Beno
Nebude vám nic platné, když budete znát všechna tajemství světa a přitom nebudete činit, co učí Ježíš!
A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 1. Korinťanům 13,2
Beno
Ježíš Kristus je Pán. Je hlavou církve. Proto čtěte Písmo svaté a neohlížejte se na překonané středověké bludy. Naštěstí jsou už pryč doba, kdy bylo normou ve jménu Boha Lásky upalovat bližní. Čtěte horské kázání, abyste věděli, co máte dělat pro svou spásu a dosud neděláte.
Pamatujte, že Ježíš řekl: 8Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. 9A … More
Beno
Tradice pominou, výklady pominou, ale Kristovo slovo zůstane na věky. Nepromarněte čas a čtěte Písmo svaté.
Ježíš řekl: Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou! More
henta likes this.
Beno
ceskoslo před 18 minutami
Ivetka Korčáková so svojim synom na mieste zjavení v Litmanovej
Především je opravdu důležité rozlišovat. Ale nikoliv na základě libých, či nelibých pocitů, ale zda je zjevení v souladu s katolickou věroukou. Proto je dobré, se jí zaobírat. Člověk, který nezná nauku své vlastní Církve, naletí hned prvnímu falešnému zjevení.
Nejprve je třeba znát, co učil Ježíš. Proto … More
N0B0DY.SK
Ľudí je ľahké oklamať, keď nepoznajú Bibliu ani katechizmus. A nemajú čisté srdce, ktoré zbadá zlobu.
henta likes this.
Beno likes this.
Filofej
henta,ale aj všetci ostatní,ktorí ste uverili kolosálnemu bludu,že by sa Cirkev mohla stať Babylonom,viete čo Cirkev je?Je to mystické telo Kristovo!
Babylon je podľa učenia cirkevných otcov svetská moc,ktorá sa protivírusová Bohu.
Aj keby v Cirkvi boli falošní proroci,vlci,skazení preláti,biskupi,vrátane rímskych pápežov(a koľko ich v histórii už bolo),tak stále je to Cirkev Kristova a nie … More
Beno likes this.
Stylita likes this.
henta
Beno neměj účast na "novém evangeliu" nemáš jistotu dostaneš-li
milost vrátit se na úzkou cestu/přes těsnou bránu/.
Když se chceš držet Evangelia tak přesně. Pán Ježíš ji propustil
slovy: "Jdi a více nehřeš"......
Beno před 12 hodinami
Ale vážně. Proč je zapsán příběh o přistižené cizoložnici? Hlavně proto, aby si nikdo z nás nenamlouval, že je bez hříchu.
Líbi se mi to
Více
Filofej se to líbí. před 11 hodinami
Vilém se to líbí. před 12 hodinami
Beno
Že ne? A jakým hříchem hřeší, když jedí ze společného stolu?
henta
henta, kdybys opravdu nebyla v Babylonu, nezajímalo by tě, jak vdova cizoloží na hromádce s rozvedeným. Když už o jejich hříchu víš, modli se za ně, aby jim Bůh 77x za den odpustil, jak to děláš podle Spasitelova příkazu ty.

à propos, jak je možné, že víš, co se děje za zavřenými dveřmi? Třeba mají jen společný stůl…:)))

To na věci nic nemění !
henta
pletko, proto, abys více nehřešil. Do nebe nic nečistého nepříjde.
Dobře ti radím jdi cestou odvěkou......
Beno
Ale vážně. Proč je zapsán příběh o přistižené cizoložnici? Hlavně proto, aby si nikdo z nás nenamlouval, že je bez hříchu.
Filofej likes this.
Vilém likes this.
Beno
@janevanj, raději nedávej mým komentářům like, nebo tě spravedliví katolíci ukřižují :)))
henta
Cizoložníci a zvrácenci celého babylonu spojte se!
Už se dočká i Janevanj. Bude v jednotě s celosvětovým ,všechno bude dovoleno.
Gamga styl.
henta
To máš pravdu třeba se navzájem po....e a hopsejte si na hromádkách. Adie!
Beno
henta, kdybys opravdu nebyla v Babylonu, nezajímalo by tě, jak vdova cizoloží na hromádce s rozvedeným. Když už o jejich hříchu víš, modli se za ně, aby jim Bůh 77x za den odpustil, jak to děláš podle Spasitelova příkazu ty.

à propos, jak je možné, že víš, co se děje za zavřenými dveřmi? Třeba mají jen společný stůl…:)))
henta
JSTE......JÁ JSEM UPOSLECHLA A BABYLON OPUSTILA/CO TADY JEŠTĚ DĚLÁM?/
STÁLE JSEM V SÍTI KRISTA PÁNA, ALE NE S MRCHCHOŽROUTY..... More
Beno
henta před 2 minutami
Navíc mě málem ukřižovali
Tak vidíš, jak mají katoličtí hříšníci tendence soudit a současně vykonat exekuci. Tak nebudeme dělat stejnou chybu a necháme Boží anděly, aby na konci věků vykonali probírku sami. Do té doby jsme v jedné síti všelijaká havěť :)))
Filofej likes this.
henta
Benošku to je právě to. oni musí nejprve prokázat ,že jsou rozvedeni s cizoložníkem
a mají svoji domácnost. Tak jak se to řeší u pravověrných. A potom se pokračuje
na úzké cestě......bez bolesti a rozdělení ten přechod ze široké cesty na úzkou
není možný.Brána je těsná.....
henta
Navíc mě málem ukřižovali, když jsem jim řekla,že nemáme stejného
boha s mohamedány. Protže velebný jim to říkal. Ty lidi jsou
na široké cestě s dovolením hierarchie a místního faráře.
Beno
V Amoris laetitia žádný takový pokyn (jdi a hřeš dál) není. Každý se může přesvědčit. Jiná věc je, že katolíci po zpovědi se vrací ke svým hříchům, To snad víte sami z vlastní zkušenosti.
Filofej likes this.
henta
Tak velké pohoršení jaké je v moji bývalé farnosti je do nebe volající.
Už jsem o tom zde mluvila. Vdova cizoloží o stošest na hromádce
s katolicky rozvedeným, před tím ji už jedne cizoložník zemřel.
A mají dovoleno přijímat. Mají to dovolené z Olomouce.
henta
Beno nedělej z nás pitomce. Pán Ježíš řekl cizoložnici jdi a už nehřeš.... ne jdi a š.kej dál.....
jak se jim to snaží namluvit babylon
Beno
Když je síť plná hříšníků, tak se nemůžeme divit, že se v církvi dějí zlé věci. No ale co máme dělat podle Ježíše? 77x za den odpouštět 365 a 1/4 dne v roce. Nemůžeme se zaseknout a jednat tak, jako že my už máme vyhráno, tak ať se zavře brána. Vyhráno nemáme, také denně potřebujeme odpuštění. Kdo si myslí, že ne, nemá olej do lampy v rezervní nádobce. Měl by se starat, dokud je čas, aby si … More
henta
Rozjímání nad 2Sol 2,9-10
...Je základní otázka: Miluji já pravdu? Pokud ji miluji, pak pro ni budu přinášet i oběti a ta pravda mě zachrání. Konečně, vtělenou Pravdou je samotný Ježíš. On řekl nejenom: „Já jsem Cesta“, ale i „Pravda a Život“. A v nikom jiném není spásy, než v Kristu (Sk 4,12).... More
Beno likes this.
Beno
Poučte se u Ježíše. Koho na Hoře Blahoslavenství učil? Myslíte, že křesťany?
Vilém likes this.
Beno
Církev od počátku do sebe absorbovala všemožné pohanské bludy, pouze je pokřesťanštěním zkultivovala. Z Neptuna je Křtitel, z Afrodité Maria... Na pohanských výšinách vyrostly křesťanské kostely. Dnes je církev více rozmáchlá a tak vidíme, jak v sobě rozpouští budhismus, hinduismus, islám... Díky zpravodajským médiím k nám přicházejí informace, které někteří ze strachu a nedostatku víry … More
Vilém likes this.
Beno
Místo planých řečí si přečtěte, co máte dělat a neděláte.