Clicks36
lt.news

Vyskupas įspėja dėl laisvųjų masonų, Rozenkreicerizmo ir raganavimo

Kai kuriose parapijose, parapijų tarybose ir vyskupysčių organizacijose atsiranda „vis daugiau ir daugiau“ tam tikrose atsakingose pozicijose esančių žmonių, kurie priklauso laisviesiems masonams (laisviesiems mūrininkams), yra rozenkreiceriai ar užsiima raganavimu, pastoraciniame birželio mėnesio laiške rašo vyskupas ir Kamerūno vyskupų prezidentas Abrahamas Kome Bouallo (50).

Dvasininkas ragina tikinčiuosius „užsiblokuoti“ nuo tokių grupių ir apgailestauja, jog sakramentai tokiems nuodėmingiesiems yra suteikiami „be skrupulų“.

Tai puikiai žinoma, jog antikleriniai Prancūzijos laisvieji masonai bando įsilieti į Afrikos šalių visuomenes, kad galėtų skleisti savo prieš bažnytinę, prieš šeimyninę ir apskritai amoralią ideologiją.

#newsMambdhwbzp