Jazyk
Zobrazení
1 tis.
Libor Halik 2

R.2019, či 2020 přijdou o majetek národy, firmy a domácnosti

3.1.2019 nejlepší pravoslavný ekonom V. Katasonov: …. V Americe, za podmínek „peněžního socialismu“ vzniklo obrovské množství neživotaschopných podniků, které existují pouze díky levným (téměř zdarma) úvěrům. Nazývají je „zombie firmy“. Je to hrozné si představit, co se s nimi stane v případě, že se peníze budou nadále zdražovat.
Na první pohled je velmi podivné, že FED zvyšuje klíčovou sazbu. Navíc FED začíná vykládat své portfolio od těch cenných papírů, které skupoval několik let v realizaci programu kvantitativního uvolňování (COP). Před krizí (tj. před r.2008) aktiva FEDu byla na úrovni 800 miliard dolarů. V říjnu 2014, kdy poslední program COP byl dokončen, aktiva (majetek) se zvětšila na 4,5 bilionů US dolarů. Už zhruba rok FED uvolňuje své portfolio cenných papírů tím, že prodává hypoteční a státní cenné papíry, to znamená, že stahuje z oběhu peníze. Nyní se každý měsíc stahuje 50 miliard dolarů. Účinek prodeje cenných papírů je stejný jako ze zvýšení klíčové sazby. Obchodní podnikání je tím v Americe mnohem obtížnější, peněz ubývá, vzrůstá riziko totální krize.
Nepochybuji o tom, že Jerome Powell a Steven Mnuchin chápou riziko zvýšení klíčové sazby dokonce lépe než Donald Trump. Nicméně, Powell promyšleně tvrdí, že v zemi, říká, že jsou příznivé makroekonomické podmínky, snížují se rizika, zvyšuje se poptávka, a tak dále. To znamená, že zvýšení sazeb se podává jako „vědecky podložené“ rozhodnutí. Avšak, post předsedy rady ředitelů Federálního rezervního úřadu (FED) zavazuje k mluvení frází, dokonce i hloupostí. Ale bývalý předseda FEDu Alan Greenspan si již může dovolit říci, co si skutečně myslí. A Greenspan předpověděl pád akciových trhů, vnutil investorům po celém světě, „připravit se na nejhorší.“ Své obavy z možnosti krize vyjádřil v srpnu 2018 i šéf RIT Capital Partners baron Jacob Rothschild: „Roky nízkých úrokových sazeb a politiky kvantitativního uvolňování, které nafoukly kapitalizaci burzovních (akciových) trhů, se chýlí ke konci...To vytvoří rizika pro poválečný ekonomický pořádek a bezpečnost.“
Pravděpodobnost, že krize začne v roce 2019, uznala více než polovina expertů dotázaných v časopisu Time. Ostatní jsou také přesvědčeni, že krize je nevyhnutelná, ale přinese svůj počátek až v roce 2020.
Není paradox, že o krizi usilují zejména ti, kteří vlastní tiskařský lis - hlavní akcionáři Federálního rezervního systému (FEDu – tj. USA soukromé centrální banky). Mezi nimi banka, „Goldman Sachs“, v které kdysi pracoval Steven Mnuchin. Algoritmus je dávno hotov. Nejprve majitelé tisku peněz napumpují peníze do ekonomiky, ekonomika roste, vytváří se nová aktiva. Pak cestou ostrého stažení (kontrakce) peněz z oběhu vyvolají krizi. Začínají bankroty, aktiva (majetek) je mnohokrát levnější. Ve finále, majitelé tisku peněz skupují znehodnocená aktiva (majetek). Potom začne nový ekonomický cyklus s další expanzí (napumpováním) měnové (peněžní) nabídky a přípravou podmínek k následující loupeži. Mimochodem, i panika na burze v New Yorku byla spuštěna Federálním rezervním systémem v říjnu 1929.
-------
Důležité vysvětlivky:
Tzn., že nejbohatší bankéři z Židů se snaží pomocí plánovaných finančních krizí oloupit o majetek všechny nežidovské vlastníky – vlády států, firmy, domácnosti, a tím připravit nástup Antikrista z Jákobova rodu Dan ke světovládné moci.
Předtím 13.6.1929 bylo Lucii z Fatimy řečeno poselství Neposkvrněné Panny Marie pro papeže Pia XI.: „Přišla chvíle, kdy Bůh žádá, aby svatý Otec ve spojení se všemi biskupy světa zasvětil Rusko mému Neposkvrněnému srdci; slibuje, že je takto zachrání. Boží spravedlnost odsuzuje tolik lidí za hříchy, které jsou páchány proti mně, takže přicházím žádat o zadostučinění. Obětuj se na tento úmysl a modli se.“ Pius XI. ani následující papeži s katolickými biskupy však dodnes NEposlechli a nepřinesli zadostučinění za zhruba 200 letou NEvíru ruských pravoslavných v neposkvrněné početí Panny Marie – v neposkvrněnost jejího srdce. Ruský pravoslavný svatý Dmitrij Rostovský, metropolita zesnulý roku 1709, ještě v Neposkvrněné početí Panny Marie věřil a učil.
----------
Vše nasvědčuje tomu, že finanční oligarchie vědomě připravuje globální krizi, neboť nebezpečné úkony Federálního rezervního systému (FEDu) jsou synchronizovány s úkony dalších vedoucích centrálních bank. Tak, prezident ECB Mario Draghi (také rodák z banky „Goldman Sachs“) uvedl, že COP program kvantitativního uvolňování (změkčování) eurozóny se ukončí, v novém roce nebude. Tak Bank of England, která deset let držela základní (referenční) úrokovou sazbu na 0,25% konzole, nečekaně ji zvýšila na 0,50% v listopadu 2017 a v srpnu 2018 - na 0,75%.
Téměř deset let všechny základní ekonomické subjekty - stát, podniky, domácnosti (fyzické osoby, jednotlivci) - si užili levné, téměř zdarma peníze, a navyšovali své dluhy. Relativní míra celkového dluhu (ve všech odvětvích ekonomiky) se nyní blíží ve Spojených státech ke 300% HDP (hrubého domácího produktu). Přibližně stejnou je relativní úroveň dluhu v Evropě (v eurozóně) a v Číně. Možná, že v Číně je ještě vyšší, protože tam statistika téměř neprozrazuje dluh, vytvořený stínovými půjčkami. Zdražení peněz vede ke zvýšení nákladů na servis všech druhů dluhu - vládních, podnikových a domácností. Zpřísnění měnové politiky FEDu a dalších centrálních bank nevyhnutelně spustí (způsobí) nesplácení (default) ve všech odvětvích hospodářství.
Od konce poslední finanční krize, pravidla života v mezinárodních financích zůstaly stejné. Tato pravidla jsou tzv. washingtonský konsensus. Jedno z nich - zákaz zavedení omezení přeshraničních kapitálových toků. Proto, pokud krize začne ve Spojených státech (nebo v Evropě, Číně), rozletí se po celém světě jako lesní požár. A jak bojovat proti globálnímu finančnímu požáru, nikdo neví.
Za těchto okolností, Trump se může stát obětním kozlem. Toužil zanechat stopu v historii jako prezident, kterému se podařilo oživit americkou ekonomiku. Ale může vejít do dějin jako hlavní viník hospodářské krize, která, pokud nastane, bude o nic méně dramatická než krize v roce 1929. Nicméně, svou roli v historii Trump jaksi přehání. (19. prosince, navzdory doporučeních Trumpa, počtvrté v roce 2018 byl nárůst klíčové sazby FEDem. Trump to kategoricky nechtěl.) Američtí prezidenti od Woodrowa Wilsona ztratili schopnost vládnout státem. Ztratili, protože 23.prosince 1913, Wilson podepsal zákon o FEDu (centrální bance US Federal Reserve). A teprve mnohem později přiznal: „Jsem nejnešťastnější člověk. Nevěděl jsem, co dělám, zničil jsem svou zemi ... stali jsme se nejzotročenější, nejpodřízenější a nejkontrolovanější vládou v civilizovaném světě. Už nejsme vládou vůle národa, nejsme vládou zvolenou většinou hlasů, ale vládou pod nadvládou malé hrstky lidí." (tj. pod nadvládou hrstky mezinárodních židovských bankéřů FEDu, které když se prezident Kennedy vzepřel, byl demonstrativně zabit.)

Fyzickým násilím protikřesťansky orientovaní Židé a pseudožidé Chazaři přemohli od konce 18. století pouze katolické Francouze a od začátku 20. století pravoslavné Rusy a s jejich vojenskou mocí pak středo a východoevropské národy, ostatní křesťanské (katolické, pravoslavné, protestantské) národy přemohli nenápadněji pomocí bankovního klamu. Francouzům i Rusům bylo Bohem zaslíbeno i osvobození z židovlády (Rusům po 100 letech). Ač Židé uvedli Církev, nejen ekumenismem, do obřího zmatku skrze zmatené, zbabělé, či zrádné pozemské vedoucí, tak ji nepřemohli. Dosud se v ní chléb a víno proměňuje v eucharistického Krista (např. laboratorně ověřeným důkazem je hmatatelný eucharistický zázrak z 25.12.2013 v polské Legnici Cud Eucharystyczny w Legnicy 25.12.2013 ). Dle vize papeže Lva XIII. jen 100 let může satan ničit více než v minulosti Katolickou církev, než ji Bůh osvobodí, aby ji duchovně vyzbrojil k poslednímu boji se světovládným Antikristem. Když světovládce Antikrist, který až v závěrečných dnech své budoucí světovlády označí sám sebe za Boha, zavraždí posledního vysvěceného biskupa a kněze, tak stejně v Krista proměněný chléb vydrží po dobu 1 335 dní (vysvětluji dle Daniel 12,11-12), než Kristus zahubí Antikrista. Brány pekel Církev NIKDY nepřemohou.

Ekonomické informace jsem přeložil z ruštiny V. Katasonova www.fondsk.ru/…/tehnicheskie-ko… (reosh.ru/valentin-kataso… )

Viz i Lidé dlužící bankám přijdou o vše, jako v r.1929-1939 celosvětově

Volné dokumentační povolení