Clicks1.2K
Terezie
3

Potrestán: starosta kritizoval Halloween

Bývalý starosta z Warwickshiru, pravidelný návštěvník bohoslužeb, se odmítl zúčastnit akce související s oslavou Halloweenu, a proto byl obviněn z porušení předpisů o rovnosti, neboť rozhněval pohany.

Tom Wilson, který je členem baptistického sboru Manor Court v Nuneatonu, řekl, že Halloween je podle jeho názoru „pohanskou slavností“ a že si nepřeje být s ním spojován.
Ale tento jeho výrok z roku 2009 napadli pohané, kteří si stěžovali na obecní radě v Nuneatonu a v Bedworth Borough.


Nyní již bývalý starosta byl za svůj výrok oficiálně pokárán a dostal pokyn, aby v tisku uveřejnil svou omluvu.
Bývalý starosta, který je stále ještě členem městské rady, uvedl: „Domnívám se, že takový trest je krutý a považuji tento případ za příšerné plýtvání časem a penězi. Stalo se to téměř před dvěma lety a pěti měsíci a děsím se toho, kolik peněz to již stálo naše daňové poplatníky.“
Uvedl, že doposud „od nikoho nedostal ani jeden dopis, textovou zprávu nebo e-mail se stížností“.

Problém vznikl v roce 2009, kdy starosta Wilson odmítl pozvání stát se porotcem v soutěži ve vyřezávání dýní, jež se konala v centru města.

Tehdy řekl: „Halloween je pohanský svátek. Velebí Satanovy anděly a oslavuje temnou stranu. Nemyslím si, že je vhodné zapojovat mladé lidi do takových záležitostí, a nepřeji si být s touto akcí spojován.“
Pohané si stěžovali na městské radě a tvrdili, že jeho výrok byl „mylný a může způsobit potíže.“
Radní Wilson se nyní vyjádřil, že jeho „volba slov možná byla zavádějící“.

Podvýbor městské rady dospěl k názoru, že se radní Wilson „nechoval k ostatním s úctou“, „choval se způsobem, který mohl způsobit, že by městská rada porušila ,předpisy o rovnosti'“, a „choval se způsobem, kterým mohl poškodit dobrou pověst úřadu městské rady“.
Radní Wilson je v současné době postaven mimo funkci z důvodu porušení dalších předpisů v době, kdy působil jako starosta.
Vydáno: 08.02.
Marki
Gábi
Naše reakce jsou někdy emotivní.Asi jednal emotivně a řekl, co si o Halloweenu myslí.Pak po čase v člověku odezní prvotní emoce a dojde, že to mohl říct přijatelnějším způsobem.Nemění to, ale fakt, že zazněla pravda.Ten tlak společnosti je vidět už i na té pozdější reakci, kdy se vyjadřuje, že volba slov byla zavádějící.
Gábi
To co řekl je pravda.Já ho obdivuji. Více takových starostů, učitelů atd.Vlastně více obrácení k Bohu.Bez toho se tady budou tyto věci oslavovat a tlak společnosti vezme za své.