Ngôn ngữ
Lượt xem
98
vi.news

Francis sẽ tiếp tục cắt bỏ Humanae Vitae

Roberto de Mattei đã xuất bản cuốn Corrispondenza Romana tên của các thành viên của một ủy ban bí mật được Đức Giáo hoàng Francis thành lập nhằm "giải thích lại" tông thư Humanae Vitae (1968) của Phaolô VI, trong đó cấm việc ngừa thai nhân tạo.

Điều phối viên của ủy ban là nhà thần học luân lý Romano, Đức ông Gilfredo Marengo (62), một người theo thuyết tương đối và người ủng hộ Amoris Laetitia, ông ta mâu thuẫn với giáo huấn của Giáo hội.

Các thành viên khác là Đức ông Pierangelo Sequeri (72 tuổi), một nhạc sĩ và chủ tịch Viện Roman John Paul II, Philippe Chenaux (57 tuổi), một nhà sử học La Mã và Đức ông Angelo Maffeis (56 tuổi), một nhà thần học đại kết. Tất cả đều thuộc về phổ tương đối.

Hình ảnh: © Mike Licht, CC BY , #newsXhanjdwgmp