Clicks16
ms.news

Archbishop Bukan Kesukaan Francis "Bersyukur" Apabila Mendengar Francis Berkata "Dengan Jelas“ Mengenai Perkahwinan Serta Isu Homoseksual (Video)

Terdapat "banyak kekeliruan" yang berlaku dalam Gereja, kata Archbishop Bersara Bruxelles, André Léonard ketika menyampaikan ucapan keagamaan bagi Sambutan Tahunan Old Rite Pentecost ke Chartres, France (11hb Jun).

Léonard merupakan bishop reformasi yang tertarik oleh banyak vokasi dan itu sebablah dia dibenci oleh golongan media oligarch dan juga Pope Francis di mana dia ditukar dengan cepatnya dengan gantian darigolongan zaman batu-liberal.

Kekeliruan [hasil Francis] adalah nyata bagi Léonard dan dapat dilihat melalui ketidak-suburan perkahwinan, hubungan dalam perkahwinan dan Eukharis, amalan homoseksual, celibacy kleriks dan banyak lagi.

Walau-bagaimanapun, Léonard menuntut rasa terkejut, antara yang kebanyakannya "kita mesti bersyukur apabila pope kita yang terkini, Pope Francis, menjelaskan sesetengah hal.”

Tidak mengejutkan, jika Léonard tidak dapat merakam kata-kata Francis sebegini.

#newsCcovocgfrl