Clicks41
nl.news

Franciscus schijnt vrouwelijke diakens te verwerpen

Wat de vrouwelijke diakens betreft, moeten we terugblikken op het begin van de Kerk, zo vertelde Paus Franciscus op 10 mei aan de Internationale Unie van Oversten Generaal,

"Als er niet zoiets was, als de Heer geen sacramentele positie voor vrouwen wilde, dan gaat het niet."

De Kerk kan noch de openbaring noch de dogmatische leer veranderen, legt Franciscus uit: "Wij zijn katholieken, maar als iemand van jullie een andere kerk wil stichten, dan is het je vrij om te gaan".

Maar dat is precies wat Franciscus bij dezelfde audiëntie deed, toen hij beweerde dat de doodstraf nu (naar verluidt)"immoreel" is, terwijl dat vijftig jaar geleden niet het geval was.

#newsVgijwijddo