ഭാഷ
ക്ലിക്കുകൾ
50
ml.news 1

പൊതുവായി കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കാൻ ഫാ. ബെർഗോഗോളിയോയെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല

ഫാ. ഹോർഹെ മരിയോ ബെർഗോഗോളിയോ 1990 മുതൽ 1992 വരെ കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് വേൾഡ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ അലയൻസിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ തോമസ് ഷിയാമഹാ തന്റെ പുസ്തകമായ "കാഫീപോസൻ മിറ്റ് ഡിം പാപ്സ്റ്റ്" [പാപ്പയോടൊപ്പം കാപ്പിക്കുള്ള ഇടവേളകൾ] (2017) എഴുതുന്നു.

es.news-നോട് സംസാരിച്ച ചില സ്രോതസ്സുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വിവരം സത്യമാണ്. തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഈശോസഭാവൈദികരുമായി ഫാ. ബെർഗോഗോളിയോ എതിർപ്പിലായിരുന്നു. അവരിൽ കുറേപ്പേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഒരു സമാന്തര നേതൃത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയതിനും ഉൾവിഭാഗീയതകളുടെ കാരണഹേതുവായതിനും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കുറ്റമാരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്യൂണസ് ഐറീസിലെ സഹായമെത്രാനായി അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈശോസഭാവൈദികരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിനിർത്തുകയും ഈശോസഭാഭവനത്തിൽ രാത്രി ചിലവഴിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ചിത്രം: © Thomas Schirrmacher, CC BY-SA, #newsSzafpgcgdx
അഭിപ്രായം എഴുതുക