Jazyk
Pozretia
802
csk.news 3 1

Infromátor hovorí po tretíkrát

Arcibiskup Viganò - ktorý obvinil Pápeža Františka v auguste, že zakrýval prípad McCarricka - vydal tretí text.

Je to odpoveď na otvorený list kardinála Ouelleta a bol publikovaný na MarcoTosatti.com (19. október).

Viganò opakuje niektoré kľúčové body svojho predchádzajúceho svedectva, napríklad, že Benedikt XVI. uvalil obmedzenia na McCarricka. Napriek tomu František dal McCarrickovi novú zodpovednosť, aj keď bol osobne informovaný Viganóm:

"František sám sa zhabal v tejto korupcii, alebo vedel, čo robí, je vážne nedbanlivý, keď sa proti nemu koná a odsúva."

Viganó popiera tvrdenie Ouelleta, že Vatikán počul len o "povesti" McCarricka, pričom poukázal na to, že si bol vedomý faktov a disponoval písomnými dôkazmi.

Dospel k záveru, že otvorený list Ouelleta priznáva dôležité skutočnosti a spochybňuje spory, ktoré nikdy neurobil.

Nakoniec Viganó poukazuje na to, že súčasná "veľmi vážna kríza" sa nedá vyriešiť, kým sa veci nenazývajú skutočným menom: "Toto je kríza kvôli homosexualite."

A "Je to obrovské pokrytectvo odsudzujúc zneužívajúceho, tvrdiť, že plače pre obete, a napriek tomu odmietať vyvrátiť základnú príčinu takého sexuálneho zneužívania: homosexualitu".

V implicitnom odkaze na Františka dodáva: "Tvrdiť, že samotná kríza je klerikizmus, je čistá sofistika. Predstierať, že prostriedok a nástroj sú v skutočnosti hlavným motívom.

#newsYcyhlmhekh
csk.news zmienil tento príspevok v Burke: útoky na Viganó sú "úplne nevhodné".
Zedad
Můžeme prosit o utišení skandálu zneužívání v Církvi. Můžeme prosit o radikální řešení v oblasti skandálu.
Prosme také za papeže, kněze, řeholníky a řeholnice a prosme také za sebe navzájem.
Makarius
A čo ty máš vypité? Starosti mám akurát z blbostí na ktoré tu naletia nesmrteľné duše.
Makarius
Tvoja hlava je slobodomurárska, ani o tom nevieš. Babizňa