Wika
Mga Click
25
fil.news

Obispo Ipinag-utos ang Pagtapon ng Posibleng Milagro ng Eukaristiya ng Walang Imbestigasyon

Nang ang isang binasbasang ostiya ay nalaglag sa sahig sa St Vincent de Paul, Buffalo, USA, isang diyakono ang naglagay nito sa isang kalis sa tabernakulo.

Noong Nobyembre 30, sa kalis, isang pulang sangkap ang nakita na maaaring isang dugo. Ito ay nilitratuhan (larawan).

Ipinaalam ito ng pari ng parokya na si Padre Karl Loeb, sa kanyang liberal na obispo na si Monsenyor Richard Malone ng Buffalo, at kay Auxiliary Bishop Edward Grosz.

Ayon sa EWTN (Disyembre 6), ni hindi tumingin si Grosz sa mga larawan. Sa halip ipinahayag ng dalawang obispo na ang ostiya "ay natunaw". Iniutos ni Malone na itapon ito at si Padre Loeb ay sumunod.

Ngayon ang mananampalataya ay galit na hindi man lang pinaimbestigahan ni Malone ang kaso.

#newsPbvwhhlkxg