Ngôn ngữ
Lượt xem
92
vi.news

Con trai Thủ tướng: Hình ảnh Từ Thánh lễ đầu tiên của Ngài trong nghi thức cũ

Vào Chủ nhật Lễ Hiện Xuống, Cha Tymoteusz Szydło, con trưởng của Thủ Tướng Ba Lan Beata Szydło (54 tuổi), đã cử hành Thánh Lễ đầu tiên với nghi thức Cũ tại Nhà Thờ Thánh Giá ở Krakow.

Cha Szydło nói với các phương tiện truyền thông Ba Lan về mối quan hệ của mình với mẹ: "Bây giờ, việc tiếp xúc với mẹ tôi rất khó khăn, vì nhiều trách nhiệm của bà, nhưng điều này không có ý nghĩa quyết định trong mối quan hệ của chúng tôi bà ấy luôn hỗ trợ và đi cùng với tôi. "

ảnh

#newsKlbxdcehzv

Viết một bình luận …